กิจการคลังสินค้า 57 ราย
ลำดับ
ที่
ชื่อบริษัทจำกัด สถานที่ตั้งสำนักงาน สถานที่ตั้งคลังสินค้า ความจุ/ตัน สินค้าที่เก็บ
1. บจ.โทลล์ แวร์เฮ้าส์ (ไทยแลนด์) 49 หมู่ที่ 1 ถ.บางนา
-ตราด (กม.21)
ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่
อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 312-8437-41
49/1 หมู่ที่ 1 ถ.บางนา-
ตราด(กม.21)
ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่
กิ่งอ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ
43,200.00 สินค้าจักรยานยนต์,อะไหล่
123/16 ม.2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 18,144.00 สินค้าจักรยานยนต์,อะไหล่
553/5 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 51,435.00 โทรศัพท์มือถือ,อุปกรณ์
2. บจ.คลังสินค้าเคมี 132 อาคารสินธร  ชั้น 7
ถ.วิทยุ   แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร.266-3600, 263-3103-5
815-0468
90 ม.7 ถ.เพชรหึงส์
ต.บางยอ
อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ
โทร. 462-6529,
461-0005
8.6 ล้านลิตร และ โกดัง 3,132 ตัน สารเคมี อีทานอล ,ถังเคมี
51 ม.2 ซ.สุขสวัสดิ์ 45 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ
อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ

7.2 ล้านลิตร

 

3. บจ.คลังสินค้าไทยวารี 102 ถ.จักรวรรดิ
แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
โทร. 222-4203
629 ถ.ลาดหญ้า
แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน
กทม. 10600
โทร. 465-1071, 465-1407
5,027.40 หัวจักรเย็บผ้า,
เคมี

4.

 

บจ.คลังสินค้าอาคเนย์-
บุญยรักษ์
157/14 ซ.ทองย้อย-บุณยรักษ์
ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
โทร.286-0567
157/14 ซ.ทองย้อย-บุณยรักษ์
ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
โทร.234-7335
2,070.00 สมุดวาดเขียน,
สมุด
5. บจ.เค.ดับบลิว.ซี
คลังสินค้า
185 ถ.ราษฎร์บูรณะ
แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
โทร.427-3374,427-0963
289/1 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโลเขตธนบุรี
กทม. 10140
โทร.427-3374, 427-0963
7,459.20 เม็ดพลาสติก,
ปุ๋ยเคมี

184 ถ.ราษฎร์บูรณะ
แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140

124,605.00



6. บจ.เค.ไลน์คอนเทนเนอร์
เซอร์วิส (ประเทศไทย)
33 ม.9 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางโฉลง อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.316-7670,316-4931-5
33 ม.9 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางโฉลง อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.316-7670,316-4931
18,000.00 เครื่องปรับอากาศ,ตู้เย็น
(สาขาและที่ตั้งคลังสาขาที่ 1)149 ม.2 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทร.038 704133-4
27,000.00 เครื่องปรับอากาศ,ตู้เย็น
(สาขาและที่ตั้งคลังสาขาที่ 2)700/627 ม.4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี
โทร.038 210 042-7
74,668.50 เครื่องปรับอากาศ,ตู้เย็น
7. บจ.เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) 89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้น 8 ห้อง 801 ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
โทร.02 686 8999
719 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทร.038 481 882

45,000.00

 

อุปกรณ์อิเลคโทรนิค,
8. บจ.เคอรี่ สยามซีพอร์ต 89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้น 8 ห้อง 804 ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
โทร.02 2377621-7
113 ม.1ซ.สุขาภิบาล 3 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทร.038 352325
352,573.00 น้ำตาลทรายดิบ-ขาว
9. บจ.ชัยยงคลังสินค้า 183 อาคารรีเจนท์เฮาส์
ชั้น 7 ถ.ราชดำริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กทม. 10330
โทร.2514302,2515220,251-1760
59 ถ.บางไทร-
เชียงรากน้อย ต.ช้างใหญ่
อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา
41,000.00 มันเส้น,
มัดเม็ดแข็ง
10. บจ.โชคชัยคลังสินค้า 71 ถ.ศาลาแดง แขวงสีลม
เขตบางรัก กทม. 10500
โทร.2334486-8
112 ม.1 ถ.อยุธยา-
นครหลวง ต.คลองสะแก
อ.นครหลวง จ.อยุธยา
126,000.00 มันสำปะหลัง
อัดเม็ด
11. บจ.ซี.เอ็ม.คลังสินค้า 2439 ถ.ริมทางรถไฟสายเก่า-
(ปากน้ำ แขวงพระโขนง
เขตพระโขนง กทม. 10110
โทร.249-6222 ,249-4979
2439/1 ถ.ริมทางรถไฟ-
สายเก่าปากน้ำ
แขวงพระโขนง
เขตพระโขนง
(กทม. 10110
1,728.00 ไม่มีส/ครับฝาก
12. บจ.ซีทีไอ. คลังสินค้า 462 ชั้น 4 อาคารซีทีไอ
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กทม.10110
โทร.02 259-4226
36/6-7,14 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 13,023.00 อลูมีเนียม,สุรา,เคมีภัณฑ์
สำหรับโรงงาน
36/6-7,12-14 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กทม. 02 973 5152
22,500.00 อลูมีเนียม,สุรา,เคมีภัณฑ์
สำหรับโรงงาน
13. บจ.ตะล่อมสินคลังสินค้า 421/2 ซ. 29 ถ. สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
โทร.427-7722
421/2 ซ. 29 ถ. สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
โทร.427-7722
2,850.00 เมล็ดพลาสติก
14. บจ.ทรัพย์เทค
คลังสินค้า
25 ซ.ประสาทสุข
ถ.เบ็นอากาศ
แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา
กทม. 10120
โทร. 679-9333
41/1-2 ถ.เสริมสุวรรณ
ต.มาบตาพุด
อ.เมือง ระยอง
10,750.00 ท่อเหล็ก,อะหลั่ยเครื่องยนต์
15. บจ.ทรัพย์พูนทวีคลังสินค้า 756 ถ. พระราม 3
แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา
กทม. 10120 โทร 02 294 1178 02 284 0914
756 ถ. พระราม 3
แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา
กทม. 10120
4,824.00 นมกล่อง กระดาษ
16. บจ.เอส เอส ที คลังสินค้า 2044/25-27 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
โทร. 3140412 ,318-5514-6

71/9 ซ.ขุนศรีนก
ถ. สุขสวัสดิ์ 49 ต.บางจาก
อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ
โทร. 462-5326

4,400.00 ปุ๋ยเคมี กล่องกระดาษ,สุรา สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ
71,71/1-8 ถ.สุขสวัสดิ์ 49 ต.บางจาก
อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ
76,396.50
17. บจ.ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า 68 ถ. ทรัพย์ แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กทม. 10500
โทร. 2338163 ,233-8204
90 ม.2-4 ถ. อยุธยา-
นครหลวง ต.ปากจั่น
อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
284,850.00 มันสำปะหลัง
อัดเม็ด
18. บจ.ที.เอส.เอส. คลังสินค้า. 1646,1648 ถ. สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทร. (044)242766, 241-600
1646,1648 ถ. สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
4,464.00 ยาสามัญ,
เวชภัณฑ์
19. บจ.ทีเอสคลังสินค้า 90 ซ.วัดสำโรงใต้
ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย
ต.สำโรงกลาง
อ.สำโรงกลาง
จ.สมุทรปราการ
โทร.3942340-9
90 ซ.วัดสำโรงใต้
ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย
ต.สำโรงกลาง
อ.สำโรงกลาง
จ.สมุทรปราการ
โทร.3942340-9
202,152.40 น้ำตาลทรายดิบ
20. บจ.ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) 700/189 ซ.อมตะนคร9
ถ.บางนา-ตราด กม.57
ม.1 ตำบลบ้านเก่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี 20160 โทร.(038)468-020-7

700/189,187 ซ.อมตะนคร9
ถ.บางนา-ตราด กม.57
ม.1 ต.บ้านเก่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี 20160 โทร.(038)468-020-7

68,700.00

 

ส่วนประกอบรถยนต์
700/149 ซ.อมตะนคร 7
ถ.บางนา-ตราด กม.57
ม.1 ต.บ้านเก่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
11,160.00
252 ม.7 นิคมเกตุเวย์
ม.1 ต.หัวสำโรง
อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา
18,627.00
21/47 ซ.วัดหนองยายบู่ ถ.บายพาส ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 25,000.00
43/3 ม.10 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 10,584.00
21. บจ.ซากาวะ เอกซ์เพรส ไทยคอนเทนเนอร์
ดีสทริบิวชั่น เซอร์วิส
138 ม.5 สวนอุตสาหกรรม
บางกระดี ถ.ติวานนท์
ต.บางกระดี อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 5011281-90,312-7209-17
138 ม.5 สวนอุตสาหกรรม
บางกระดี ถ.ติวานนท์
ต.บางกระดี อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000
22,500.00 อุปกรณ์ผลิต
จอภาพ
22. บจ.ไทยรวมทุนคลังสินค้า 794 อาคารไทยรวมทุน
ถ.กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบ
กทม. 10100
โทร. 2822022
82 ม.2 ซ.วัดแค ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ
โทร.4258533
76,950.00 น้ำตาลทรายดิบ
38/8 ม.7 ถ.อยุธยา-อ่างทอง ต.โพสะ อ.เมือง
จ.อ่างทอง
โทร. 4258533
64,800.00
142 ม.9 ถ.อยุธยา-อ่างทอง (309) ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.อยุธยา 035 255 069 035 615 993 114,520.00
23. บจ.ไทยเวิลด์คลังสินค้า 238/9 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม.
โทร.0 2274 0471-7
53 ม.4 ถ.รังสิต-ลำลูกกา คลอง 15 ต.ชุมพล
อ.องค์รักษ์
จ.นครนายก
18,360.12 ข้าว ยาง SPR-20,
RSS-3 ปุ๋ยเคมี
24. บจ.ไทยอินเตอร์โมดัล
ซีสเต็มส์
890 ม.9 ซ.ลาซาล
ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา
เขตพระโขนง กทม. 10110 โทร.3977517,3987518
890 ม.9 ซ.ลาซาล
ถ.ศรีนครินทร์
แขวงบางนา
เขตพระโขนง
กทม. 10110
27,000.00 วีดีโอ, ฟิล์ม
กระดาษสี
25. บจ.ธีรชัยคลังสินค้า 99/1 ม.8 ถ.ประชาอุทิศ
แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
โทร.427-00580-3,428-5021
99/1 ม.8 ถ.ประชาอุทิศ
แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
โทร.427-00580-3
15,531.00 อาหารกระป๋อง
.แบตเตอร์รี่
297 ม.2 ซ กำนันเจิม ต.ในคลองบางปลกด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทร.427-00580-3 8,640.00
26. บจ.บางปูอินเตอร์โมดัล
ซีสเต็มส์
596 ถ.พัฒนา 1
ต.แพรกษา อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.(02) 324-0226, 324-0790
546 ม.4 ซ.9
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ต.แพรกษา อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
30,375.00 พลาสติก,
เครื่องยนต์
596 ซ.13/14 ถ.พัฒนา 1
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ต.แพรกษา อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
40,320.00
27. บจ.บุญเจริญคลังสินค้า 115 ถ.หลานหลวง
แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบฯ
กทม. 10100
โทร.281-5501,282-0662
36 หมู่ที่ 2 ซอยไทยอารีย์
ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ
อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
โทร.462-6869-80
50,382.00 ท่อเหล็ก,กระดาษ
28. บจ.เบสท์ บอนด์ แวร์
เฮาส์
3/2-4 ม.3 ถ.กิ่งแก้ว
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
โทร.(02) 750-1531-5,294-4811-3
3/2-4,7-9,10 ม.3 ถ.กิ่งแก้ว
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
โทร.(02)7501531-6
128,265.00 ขวดพลาสติก,
สุรา
29. บจ.พี.เค.มารีนเทรดดิ้ง 99/19 ถ.สุราษฎร์-นครศรี
ต.บางกุ้ง อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร.(077) 289-016-8
121/4-5,10 ถ.สุราษฎร์-นครศรี
ต.บางกุ้ง อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
62 ล้านลิตร /โกดัง ความจุ 24,600 ตัน น้ำมันปาล์มดิบ
41/9 ม.1 ถ.สุขุมวิท (สายเก่า)
ต.บางปะกง อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา(038) 828 403

14 ล้านลิตร

30. บจ.มนตรีคลังสินค้า 2/5-6 ซ.จันทราสุข
ถ.ลาดพร้าว ซ.87
แขวงวังทองหลาง
เขตบางกะปิ
กทม.10310
โทร.(02)5391935-9
328/4-5 ซ.จันทราสุข
ถ.ลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง
เขตบางกะปิ
กทม.10310
648.00 ไม่มีส/ค รับฝาก
31. บจ.มหชนคลังสินค้า 78 อ.กียรตินาคิน ชั้น 10
ซ.กัปตันบุช ถ.เจริญกรุง
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กทม. 10500
โทร.(02) 234-5179,
233-6460-9
78 ซ.กัปตันบุช
ถ.เจริญกรุง
แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก
กทม. 10500
2,092.00 สายรัดพัสดุภัณฑ์
32. บจ.มิตรผลคลังสินค้า 2 อ.เพลินจิตเซ็นเตอร์
ชั้น 21 ถ.สุขุมวิท ซ.2
แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย
กทม. 10110
โทร.6568517-22
78,78/1-2,194-195
ซ.วัดแค ถ.สุขสวัสดิ์
ต.ปากคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
โทร.462-6519-30
73,500.00 น้ำตาลทรายดิบ
14/1 หมู่ที่ 4 ถ.อยุธยา-
อ่างทอง ต.โพสะ
อ.เมือง  จ.อ่างทอง
29,250.00
291/34 ม.5 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
44,730.00
33. บจ.ยะลาคลังสินค้า 559-561 ถ.สิโรรส ต.สะเตง
อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร.(073) 212-381
1 ซ.นุกูลกิจพัฒนา
ถ.วงเวียน 3 ต.สะเตง
อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร.(073)212877
1,231.65 -
34. บจ.ยูไนเต็ดไทยคลังสินค้า

31/11 ม.3 ต.บางเสาธง
กิ่ง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 02 181 7028-40 โทรสาร 02 181 7041

31/11 ม.3 ต.บางเสาธง
กิ่ง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ
30,000.00 เม็ดพลาสติก
อะไหล่
700/488 ม.2 ถ.พานทอง
ต.บ้านเก่า อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
14,040.00
35. บจ.ยูไอดับบลิวคลังสินค้า 133 อ.ธนะพล ชั้น 6
ถ.สุขุมวิท 21(อโศก)
แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย
กทม. 10110
โทร.(02) 392-2641,
258-3797
56/29 ม.5 ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด
นนทบุรี
1,653.00 -
36. บจ.ร่วมกิจอ่างทอง
คลังสินค้า
1000/24 อาคารลิเบอร์ตี้พลาซ่า ชั้น 11
ซ.ทองหล่อ ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทรศัพท์ 02 381 8532-34 02 381 8537-40 โทรสาร 02 715 9422
136 ถ.อยุธยา-อ่างทอง
ต.บางปลากด อ.ป่าโมก
จ.อ่างทอง
โทร.(035)661355
150,187.50 น้ำตาลทรายดิบ
434/ก ม.5 ถ. อยุธยา-อ่างทอง
ต.บางปลากด อ.ป่าโมก
จ.อ่างทอง
โทร.(035)661355
12,600.00
1/1 ม.14 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 88,000.00
434/ก ม.5 ถ. อยุธยา-อ่างทอง
ต.บางปลากด อ.ป่าโมก
จ.อ่างทอง
โทร.(035)661355
12,600.00
37. บจ.ร่วมทุนคลังสินค้า
นครสวรรค์
17,19 ถ.สุขีโมกข์ ต.ปากน้ำโพ
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.(056)212486
44/1-3 ม.6 ถ.นครสวรรค์-
โกรกพระ ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.(056)212044
113,007.00 น้ำตาลทรายขาว
38. บจ.ศรีเมืองคลังสินค้า 679/1 ม.1 ซ.บีไทย
ถ.สุขุมวิท
ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280
โทร.(02) 395-4515,
221-1264
914 ม.1 ซ.บีไทย
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
5,490.00 เมล็ดกาแฟ
39. บจ.ส่งเสริมวิวัฒนา
คลังสินค้า
2,6,8,12-14 ถ.เชียงใหม่
แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน
กทม. 10600
โทร.437-4067, 437-7303
2-4 ถ.เชียงใหม่
แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน
กทม. 10600
โทร.437-4067, 437-7303
4,593.72 อุปกรณ์ก่อสร้าง,
ผ้า
4. บจ.สหพันธ์คลังสินค้า จก. 32-32/4 ถ.สุขุมวิท ซ.3 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
โทร.(02)2524700
53 ม.7 ซ.เคแอลเอ็ม
ถ.แจ้งวัฒนะ
แขวงตลาดบางเขน
เขตบางเขน กทม.
5,184.00 เครื่องปั๊มน้ำ,
พรม
41. บจ.สินสงวนคลังสินค้า จก. 281/6-7 ถ.สีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กทม. 10500
โทร.(02)234 8348-9
429/1 ซ.บำเพ็ญกุศล
ถ.จันทน์
แขวงทุ่งวัดดอน เขตยานนาวา กทม.
900.00 นาฬิกา เครื่องประดับต่างๆ
42. บจ.แหลมฉบังคลังสินค้า 300 ม.1 ต.บึง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทร.(038)480097, 480100
310 ม.1 ต.บึง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
3,240.00 สารส้มใสก้อน
43. บจ.อ่างทองคลังสินค้า 889 อ.ไทยซีพีทาวเวอร์
ชั้น 29 ถ.สาธรใต้
เขตยานนาวา
กทม. 10120
โทร. (02)2100878 -80
5 ถ.อยุธยา-อ่างทอง
ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก
จ.อ่างทอง
โทร.(035)661506-7
51,707.50 น้ำตาลทรายดิบ
44. บจ.อ่างทองซูการ์
เทอร์มินัล
408/145 อ.พหลโยธินเพลส ชั้น 34 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
โทร.(02)619 0680-89
1 ม.5 ถ.อยุธยา-อ่างทอง ต.บางปลากด อ.ป่าโมก
จ.อ่างทอง
59,262.00 น้ำตาลทรายดิบ
45. บจ.อาเซียคลังสินค้า 49 อ.เอเซียเสริมกิจทาวเวอร์
ชั้น 6 ซอยพิพัฒน์ ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก
กทม.10500
โทร. 231-5780-4
1019/1 ถ. ริมทางรถไฟ
ช่องนนทรี แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม.10110
โทร.249-5749-51
32,400.00 เส้นด้าย,ผ้า
ปุ๋ย,ข้าวสาร
เมล็ดกาแฟ
572 ถ.พระราม 3
แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา
กทม. 10120
โทร. 294-0724-5
553,862.00
46. บจ.อ่าวไทยคลังสินค้า 979/56 อ.เอส เอ็ม ทาวเวอร์
ชั้น 22 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กทม. 10400
โทร. (02)298 0146-49
ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง
ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งศุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทร.(038)490154
251,524.00 น้ำตาลทรายดิบ
เทกอง
47. บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล
แวร์เฮาส์ซิ่ง
177 ชั้น 9 ถนนราชวงศ์
แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์
กทม.10100
โทร.226-0680
51 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย
ต.บางหญ้าแพรก
อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
โทร. 394-1761-5
3,840.00 แป้งมัน,ถุง
พลาสติก
48. บจ.เอเซียธนะวัฒน์คลังสินค้ 2194/97 ถ.เจริญกรุง
แขวงวัดพระยาไกร
เขตยานนาวา
กทม. 10120
โทร.289-4600
2194/97 ถ.เจริญกรุง
แขวงวัดพระยาไกร
เขตยานนาวา
กทม. 10120
โทร.289-4600
31,920.00 แป้งมัน,ใบยาสู
49. บจ.เอส เอ็ม ซี โลจิสติกส์ 66/1 หมู่ที่ 1 ถ.พระรามที่ 2
ตำบลนาดี
อำเอเมือง
สมุทรสาคร 74000
โทร.(034)422 375
213/4-6
ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน
ต.ห้วยโป่ง
อำเภอเมือง จ.ระยอง 21150
โทร.(038) 606044-49
34,500.00 เม็ดพลาสติก
50. บจ.มิทส์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) 138 อาคารบุญมิตร ชั้น 10 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กทม.
โทร.(02) 2371257
130 ซ.โนนสมบูรณ์
ถ.ลำสมพุง ต.จันทึก
อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา
โทร.(044) 310130-1
900.00 สินค้าอุตสหกรรม
88/1 ม.5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 56,252.00
51.

บจ.ดับเบิ้ล วิง สปิริต เซอร์วิส

 

 

163 อาคารไทยสมุทร ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กทม. โทร.(02) 2068228
82 ถ มาบยา ต.มาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง โทร.(038)682547-8
1,500.00 วัตถุดิบ สินค้าเคมีภัณ์
7 ถ ทางหสวง 3191 ต.ห้วยโป่ง อ. เมือง จ.ระยอง โทร.(038)682547-8 92,964.00
52.

บจ.นิปปอนสตีลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์)

 

138 อาคารบุญมิตร ชั้น 9 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กทม. โทร.(02) 6344511
150/34 ม.9 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร.(038)296818 36,555.00 เหล็ก ผลิตภัณ์เหล็ก
53.

บจ.ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส

 

2002 ถ.สุขุมวิท ม.9 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร.(02) 757 6088 F.02 757 8519 370 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร.(075) 369 635 25,611.00 ผ้านวม แฮร์
2002 ถ.สุขุมวิท ม.9 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร.(02) 757 6088 F.02 757 8519
54.

บจ.เดชอุดมเเนิ้ลและคลังทอร์มิสินค้า

 

223/21/22 อาคาร คันทรี ทาวเวอร์ ชั้น9 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 113/28-29 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 24,480.00 น้ำตาล อุปโภคบริโภค
113/7,15-16,32 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 97,920.00
55.

บจ.ฟิวเจอร์ พอร์ท ฟิวชั่น

 

88 ถ.สุขุมวิท ต. สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร 038321371 88 ถ.สุขุมวิท ต. สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร 038321371 19,080.00 ไม้สับ มันสำปะหลัง
56.

บจ. คินเทซึ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)

 

99 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทร 02 511 5700 888/227 ซ.ยิ่งเจริญ ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02 174 7218 2,808 .00 อุปกรณ์สายพานลำเลียง
57.

บจ.ทัทสุมิ โชไก (ประเทศไทย)

163 อาคารไทยสมุทร ชั้น 15 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 โทร 02 206 8288 700/875 หมู่ที่ 3 ต. หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20110 โทร 081 988 4260 31,500.00 ท่อเหล็ก ลังไม้ เหล็กม้วน