ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ 
เสนอขาย
เห็ดนางฟ้าภูฎาน
จังหวัด : สงขลา
เข้าชม 45 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นางสาว ศุภางค์ นวลประกอบ
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 10 เม.ย. 60 - 17 เม.ย. 60
ปริมาณ 5  กิโลกรัม
ราคา 80.00 - 100.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
ไก่ดำยูนาน
จังหวัด : นครราชสีมา
เข้าชม 35 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย สิทธินนท์ ดิศรานุวัฒน์
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 10 เม.ย. 60 - 30 เม.ย. 60
ปริมาณ 4  ตัว
ราคา 500.00 - 500.00 บาท / ตัว
เปิดดู
เสนอขาย
ปลานิล
จังหวัด : อุบลราชธานี
เข้าชม 86 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย อนุพงษ์ ศรีนัคเรศ
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 30 มี.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60
ปริมาณ 500  กิโลกรัม
ราคา 35.00 - 60.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
ข้าวกล้องงอก GABA
จังหวัด : อุบลราชธานี
เข้าชม 64 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาง ไกรศรี เจริญลอย
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 30 มี.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
ปริมาณ   กิโลกรัม
ราคา 60.00 - 90.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
กระเทียม
จังหวัด : อุบลราชธานี
เข้าชม 72 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาง สำรอง เหมือนมาต
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 30 มี.ค. 60 - 31 พ.ค. 60
ปริมาณ 10  กิโลกรัม
ราคา 160.00 - 180.00 บาท / ..กรุณาระบุ
เปิดดู
เสนอขาย
ปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง
จังหวัด : อุบลราชธานี
เข้าชม 69 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นางสาว ณัฐพร นักรำ
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 30 มี.ค. 60 - 31 พ.ค. 60
ปริมาณ 100  ตัว
ราคา 100.00 - 300.00 บาท / ตัว
เปิดดู
เสนอขาย
ข้าวกล้องอินทรีย์ ไรซ์เบอร์รี่
จังหวัด : อุบลราชธานี
เข้าชม 62 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นางสาว มลธิชา คำแย้ม
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 30 มี.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
ปริมาณ   ..กรุณาระบุ
ราคา 70.00 - 100.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
ดอกบัว
จังหวัด : อุบลราชธานี
เข้าชม 60 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย ทศพร โสวรรณี
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 30 มี.ค. 60 - 30 มิ.ย. 60
ปริมาณ   ต้น
ราคา 30.00 - 60.00 บาท / ต้น
เปิดดู
เสนอขาย
ข้าวกล้องอินทรีย์ หอมนิล
จังหวัด : อุบลราชธานี
เข้าชม 65 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาง บุญหยาด สุพิศ
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 30 มี.ค. 60 - 31 พ.ค. 60
ปริมาณ   กิโลกรัม
ราคา 50.00 - 80.00 บาท / ..กรุณาระบุ
เปิดดู
เสนอขาย
ต้นหอม
จังหวัด : อุบลราชธานี
เข้าชม 83 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นางสาว นิศามณี กายแก้ว
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 30 มี.ค. 60 - 30 มิ.ย. 60
ปริมาณ   ..กรุณาระบุ
ราคา 35.00 - บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
เอ็นไซม์เพื่อสุขภาพ
จังหวัด : อุบลราชธานี
เข้าชม 67 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นางสาว อุไร พารักษ์
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 30 มี.ค. 60 - 31 ธ.ค. 61
ปริมาณ   ..กรุณาระบุ
ราคา 200.00 - 300.00 บาท / ขวด
เปิดดู
เสนอขาย
ขมิ้นชัน
จังหวัด : อุบลราชธานี
เข้าชม 65 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นางสาว สุภาวดี แสนทวีสุข
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 30 มี.ค. 60 - 31 พ.ค. 60
ปริมาณ   กิโลกรัม
ราคา 120.00 - บาท / กิโลกรัม
เปิดดู

เสนอซื้อ - เสนอขาย
 
เสนอซื้อ 11 รายการ
 
เสนอขาย 282 รายการ
รวมทั้งหมด 293 รายการ