ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ 
เสนอขาย
มะขาม
จังหวัด : พิษณุโลก
เข้าชม 36 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย วชิระ นาคไพจิตร
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 20 พ.ย. 60 - 24 พ.ย. 60
ปริมาณ 100  กิโลกรัม
ราคา 15.00 - 20.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
รายการสินค้าเพิ่มเติม
จังหวัด : นครปฐม
เข้าชม 58 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย ธนโชติ ทรงประดิษฐ
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 7 พ.ย. 60 - 1 ม.ค. 61
ปริมาณ   ..กรุณาระบุ
ราคา 160.00 - 160.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
เมล่อน
จังหวัด : สุพรรณบุรี
เข้าชม 73 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย ดิศดนัย สุวรรณมโหสถ
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 1 พ.ย. 60 - 31 ธ.ค. 61
ปริมาณ 70  กิโลกรัม
ราคา 70.00 - 80.00 บาท / ..กรุณาระบุ
เปิดดู
เสนอขาย
น้ำมะพร้าวน้ำหอมสามพราน
จังหวัด : นครปฐม
เข้าชม 165 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย ธนโชติ ทรงประดิษฐ
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 30 ต.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
ปริมาณ 1  ขวด
ราคา 14.00 - 16.00 บาท / ขวด
เปิดดู
เสนอซื้อ
ใบพลู
จังหวัด : กาญจนบุรี
เข้าชม 170 ครั้ง
ผู้เสนอซื้อ : นางสาว พิมพ์วรีย์ แสงอุทัย
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 29 ต.ค. 60 - 10 มี.ค. 64
เปิดดู
เสนอขาย
ผลิตภัณฑ์รักษาความสดของผักและผลไม้
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เข้าชม 62 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นางสาว ฉัตรภัสร์ นพวิมลพัฒน์
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 18 ต.ค. 60 - 29 ธ.ค. 60
ปริมาณ 10,000,000  ..กรุณาระบุ
ราคา 4.00 - บาท / ชิ้น
เปิดดู
เสนอขาย
ขิงอ่อน
จังหวัด : เชียงราย
เข้าชม 83 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย ธนพงศ์ มาวานิช
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 7 ต.ค. 60 - 31 ต.ค. 60
ปริมาณ 5,000  กิโลกรัม
ราคา 14.00 - 30.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
ข้าวบรรเทาเบาหวาน Low G.I.23.42%
จังหวัด : สมุทรปราการ
เข้าชม 101 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นางสาว ณฐมน แก้วมณี
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 6 ต.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
ปริมาณ 20  กิโลกรัม
ราคา 175.00 - 220.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
เสาวรส
จังหวัด : เลย
เข้าชม 95 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาง หนูส่าน จันทร์คีรี
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 3 ต.ค. 60 - 28 พ.ย. 62
ปริมาณ   .ไม่ระบุ
ราคา 35.00 - 40.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
ข้าวกล้องหอมมะลิแดง
จังหวัด : ราชบุรี
เข้าชม 101 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย เสงี่ยม ชูสี
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 3 ต.ค. 60 - 9 ต.ค. 61
ปริมาณ   ..กรุณาระบุ
ราคา 80.00 - 80.00 บาท / ..กรุณาระบุ
เปิดดู
เสนอขาย
แหนมเห็ด 3 อย่าง ข้าวไรซ์เบอร์รี่
จังหวัด : อุดรธานี
เข้าชม 100 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นางสาว ภูวรัญญ์ ทินบุตร
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 3 ต.ค. 60 - 25 ธ.ค. 63
ปริมาณ   .ไม่ระบุ
ราคา 100.00 - 100.00 บาท / ถุง
เปิดดู
เสนอขาย
ไข่เค็ม ดินสอพอง
จังหวัด : อุดรธานี
เข้าชม 83 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นางสาว ภูวรัญญ์ ทินบุตร
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 3 ต.ค. 60 - 20 ธ.ค. 62
ปริมาณ   ..กรุณาระบุ
ราคา 50.00 - 50.00 บาท / .ไม่ระบุ
เปิดดู

เสนอซื้อ - เสนอขาย
 
เสนอซื้อ 12 รายการ
 
เสนอขาย 497 รายการ
รวมทั้งหมด 509 รายการ