ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
เสนอขาย
รายการสินค้าเพิ่มเติม
จังหวัด : ลำปาง
เข้าชม 4 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาง นงเยาว์ อุดมวงศ์
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 24 เม.ย. 61 - 1 ม.ค. 62
ปริมาณ   แพ็ค
ราคา 50.00 - 100.00 บาท / ถุง
เปิดดู
เสนอขาย
รายการสินค้าเพิ่มเติม
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
เข้าชม 5 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาง จริญญา รัตนศิริดำริ
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 20 เม.ย. 61 - 12 ก.ค. 62
ปริมาณ 1  ต้น
ราคา 300.00 - 600.00 บาท / ต้น
เปิดดู
เสนอขาย
รายการสินค้าเพิ่มเติม
จังหวัด : น่าน
เข้าชม 335 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นางสาว รินทร์นิยา วรพัฒน์ทองปัน
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 21 ก.พ. 61 - 31 ธ.ค. 61
ปริมาณ   กระปุก
ราคา 100.00 - บาท / กระปุก
เปิดดู
เสนอขาย
รายการสินค้าเพิ่มเติม
จังหวัด : เชียงราย
เข้าชม 335 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นางสาว เพ็ญศรี ราชคม
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 6 ก.พ. 61 - 6 ก.พ. 63
ปริมาณ 1  ถุง
ราคา 45.00 - 69.00 บาท / ถุง
เปิดดู
เสนอขาย
รายการสินค้าเพิ่มเติม
จังหวัด : เชียงราย
เข้าชม 328 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นางสาว เพ็ญศรี ราชคม
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 6 ก.พ. 61 - 6 มี.ค. 63
ปริมาณ 1,000  ขวด
ราคา 120.00 - 145.00 บาท / ขวด
เปิดดู
เสนอขาย
ผ้าฝ้ายทอมือ 100%
จังหวัด : น่าน
เข้าชม 429 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาง กานต์ธิดา นิรันรัตน์
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 2 ก.พ. 61 - 28 ก.พ. 61
ปริมาณ 5  ชิ้น
ราคา 1,800.00 - 2,800.00 บาท / ชิ้น
เปิดดู
เสนอขาย
กระเป๋าแฮนด์เมด
จังหวัด : น่าน
เข้าชม 439 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาง ธัญสิษฐ์ พรวิสิษฏ์
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 25 ม.ค. 61 - 28 ก.พ. 61
ปริมาณ 9  ชิ้น
ราคา 299.00 - 1,500.00 บาท / ชิ้น
เปิดดู
เสนอขาย
กาแฟ
จังหวัด : น่าน
เข้าชม 344 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย นราวิชญ์ นงค์ภา
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 25 ม.ค. 61 - 27 พ.ค. 62
ปริมาณ   ..กรุณาระบุ
ราคา 400.00 - 1,200.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
เมล็ดกาแฟอาราบิก้าคั่ว
จังหวัด : น่าน
เข้าชม 434 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาง กานต์ธิดา นิรันรัตน์
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 25 ม.ค. 61 - 29 ธ.ค. 61
ปริมาณ   ..กรุณาระบุ
ราคา 380.00 - 500.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
ผักสลัดกรีนโอ๊ค
จังหวัด : น่าน
เข้าชม 336 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย บัณฑิต ยาวิชัย
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 25 ม.ค. 61 - 25 ก.พ. 61
ปริมาณ 100  กิโลกรัม
ราคา 80.00 - บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
ผ้าทอแปรรูป
จังหวัด : น่าน
เข้าชม 346 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นางสาว พวงทอง สุทธิจินดา
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 25 ม.ค. 61 - 25 ม.ค. 61
ปริมาณ   ..กรุณาระบุ
ราคา 450.00 - 1,200.00 บาท / ..กรุณาระบุ
เปิดดู
เสนอขาย
ไวน์มัลเบอร์รี่
จังหวัด : น่าน
เข้าชม 336 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย อัมพร ชาวเวียง
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 25 ม.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
ปริมาณ 1  ขวด
ราคา 45.00 - 500.00 บาท / ขวด
เปิดดู

เสนอซื้อ - เสนอขาย
 
เสนอซื้อ 13 รายการ
 
เสนอขาย 549 รายการ
รวมทั้งหมด 562 รายการ