ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ 
เสนอขาย
ผักไฮโดรโปรนิกส์
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
เข้าชม 16 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นางสาว ณัฒฐิกา เราเจริญศิลป์
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 26 พ.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
ปริมาณ 12  กิโลกรัม
ราคา 120.00 - บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
พริกแห้ง
จังหวัด : อุบลราชธานี
เข้าชม 20 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย ธีรพงศ์ ไชยเลิศ
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 24 พ.ค. 60 - 31 พ.ค. 60
ปริมาณ 40  กิโลกรัม
ราคา 150.00 - 200.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
ฝรั่งหยี่
จังหวัด : เชียงราย
เข้าชม 14 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย อภิรักษ์ บวบทอง
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 22 พ.ค. 60 - 31 ธ.ค. 62
ปริมาณ   ..กรุณาระบุ
ราคา 150.00 - 250.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
ฝรั่งอบแห้ง
จังหวัด : เชียงราย
เข้าชม 13 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย อภิรักษ์ บวบทอง
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 22 พ.ค. 60 - 31 ธ.ค. 62
ปริมาณ   ..กรุณาระบุ
ราคา 150.00 - 250.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
ฝรั่งผง
จังหวัด : เชียงราย
เข้าชม 19 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย อภิรักษ์ บวบทอง
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 22 พ.ค. 60 - 31 ธ.ค. 62
ปริมาณ   ..กรุณาระบุ
ราคา 190.00 - 250.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
น้ำฝรั่งกิมจู
จังหวัด : เชียงราย
เข้าชม 16 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย อภิรักษ์ บวบทอง
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 22 พ.ค. 60 - 31 ธ.ค. 62
ปริมาณ 500  ขวด
ราคา 12.00 - 18.00 บาท / ขวด
เปิดดู
เสนอขาย
ฝรั่งกิมจู
จังหวัด : เชียงราย
เข้าชม 20 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย อภิรักษ์ บวบทอง
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 22 พ.ค. 60 - 31 ธ.ค. 62
ปริมาณ 2,000  กิโลกรัม
ราคา 15.00 - 25.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
ข้าวกล้องอินทรีย์ ไรซ์เบอร์รี่
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
เข้าชม 17 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย สุชาติ ขาวเหลือง
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 20 พ.ค. 60 - 20 พ.ค. 60
ปริมาณ 500  กิโลกรัม
ราคา 65.00 - 80.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
เห็ดนางฟ้าภูฎาน
จังหวัด : สมุทรปราการ
เข้าชม 20 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นางสาว ชุตานันท์ ถิระศุภศรี
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 20 พ.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
ปริมาณ 30,000  ก้อน
ราคา 7.00 - 10.00 บาท / ก้อน
เปิดดู
เสนอขาย
กล้วยน้ำหว้า
จังหวัด : นครราชสีมา
เข้าชม 74 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย สุรพงษ์ เหล่าโสด
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 8 พ.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
ปริมาณ   .ไม่ระบุ
ราคา 15.00 - 20.00 บาท / ..กรุณาระบุ
เปิดดู
เสนอขาย
ผักหวานป่า
จังหวัด : ขอนแก่น
เข้าชม 65 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นางสาว สุทธิดา บุญ
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 30 เม.ย. 60 - 31 พ.ค. 60
ปริมาณ   กิโลกรัม
ราคา 300.00 - 400.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
ก้อนเชื้อเห็ดโคนน้อย
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เข้าชม 79 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย วันชัย คงศักดิ์ศรีสกุล
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 27 เม.ย. 60 - 31 ธ.ค. 60
ปริมาณ 10,000  ก้อน
ราคา 8.00 - 10.00 บาท / ก้อน
เปิดดู

เสนอซื้อ - เสนอขาย
 
เสนอซื้อ 11 รายการ
 
เสนอขาย 322 รายการ
รวมทั้งหมด 333 รายการ