ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ 
เสนอขาย
รายการสินค้าเพิ่มเติม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เข้าชม 128 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นางสาว สุนันทา จองวรรณศิริ
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 13 ม.ค. 61 - 30 มิ.ย. 61
ปริมาณ 50  ขวด
ราคา 690.00 - 690.00 บาท / ขวด
เปิดดู
เสนอขาย
มะนาวไร้เมล็ด(ตาฮิติ)
จังหวัด : เชียงใหม่
เข้าชม 143 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย ธนพล แก้วใจดี
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 9 ม.ค. 61 - 9 ม.ค. 62
ปริมาณ   .ไม่ระบุ
ราคา 15.00 - 30.00 บาท / .ไม่ระบุ
เปิดดู
เสนอขาย
ส้ม
จังหวัด : เชียงใหม่
เข้าชม 69 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย ธนพล แก้วใจดี
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 9 ม.ค. 61 - 9 มี.ค. 61
ปริมาณ 10  ตัน
ราคา 30.00 - 50.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
เห็ดฟาง
จังหวัด : ชัยภูมิ
เข้าชม 61 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย ชัยยศ ฐิตินิรามัย
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 9 ม.ค. 61 - 31 มี.ค. 61
ปริมาณ 300  กิโลกรัม
ราคา - บาท / ..กรุณาระบุ
เปิดดู
เสนอขาย
ข่า
จังหวัด : เลย
เข้าชม 85 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นางสาว สงกรานต์ หอมประเสริฐ
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 7 ม.ค. 61 - 30 มิ.ย. 61
ปริมาณ 1,000  กิโลกรัม
ราคา 30.00 - 50.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
ถั่ว
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เข้าชม 50 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย สนธยา โพธิ์ศรี
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 27 ธ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61
ปริมาณ 1  ตัน
ราคา 230.00 - 230.00 บาท / กระสอบ
เปิดดู
เสนอขาย
พริกแห้ง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เข้าชม 83 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย สนธยา โพธิ์ศรี
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 27 ธ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61
ปริมาณ 1  ตัน
ราคา 40.00 - 40.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
มะขาม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เข้าชม 79 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย สนธยา โพธิ์ศรี
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 27 ธ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61
ปริมาณ 1,000  ตัน
ราคา 60.00 - 60.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
ถั่วฝักยาว
จังหวัด :
เข้าชม 53 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย สมกล กิ่งทองสุข
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 18 ธ.ค. 60 - 30 ธ.ค. 61
ปริมาณ   ..กรุณาระบุ
ราคา 40.00 - 50.00 บาท / ..กรุณาระบุ
เปิดดู
เสนอขาย
พริกสดชี้ฟ้า (แดง)
จังหวัด :
เข้าชม 62 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย สมกล กิ่งทองสุข
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 18 ธ.ค. 60 - 30 ธ.ค. 61
เปิดดู
เสนอขาย
ตะไคร้
จังหวัด :
เข้าชม 63 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย สมกล กิ่งทองสุข
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 18 ธ.ค. 60 - 30 ธ.ค. 61
ปริมาณ   ..กรุณาระบุ
ราคา 12.00 - 15.00 บาท / ..กรุณาระบุ
เปิดดู
เสนอขาย
มะนาวแป้น
จังหวัด :
เข้าชม 24 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย สมกล กิ่งทองสุข
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 18 ธ.ค. 60 - 30 ธ.ค. 61
ปริมาณ   ..กรุณาระบุ
ราคา 1.00 - 2.00 บาท / ..กรุณาระบุ
เปิดดู

เสนอซื้อ - เสนอขาย
 
เสนอซื้อ 12 รายการ
 
เสนอขาย 520 รายการ
รวมทั้งหมด 532 รายการ