ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ 
เสนอขาย
รายการสินค้าเพิ่มเติม
จังหวัด : นครราชสีมา
เข้าชม 2 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย ปิยวัฒน์ บุญศักดาพร
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 22 ก.ย. 60 - 22 ก.ย. 61
ปริมาณ 50  กระปุก
ราคา 500.00 - 500.00 บาท / กระปุก
เปิดดู
เสนอขาย
รายการสินค้าเพิ่มเติม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เข้าชม 2 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นางสาว จรรยพร หลิ่มบุญงาม
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 22 ก.ย. 60 - 31 ธ.ค. 60
ปริมาณ   ..กรุณาระบุ
ราคา 100.00 - 300.00 บาท / ขวด
เปิดดู
เสนอขาย
แชมพู
จังหวัด : เชียงใหม่
เข้าชม 5 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย วงศ์วริศ ธรรมโกลัง
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 21 ก.ย. 60 - 31 ธ.ค. 63
ปริมาณ 200  ขวด
ราคา 499.00 - 699.00 บาท / ขวด
เปิดดู
เสนอขาย
รายการสินค้าเพิ่มเติม
จังหวัด : อุดรธานี
เข้าชม 68 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นางสาว ศิรินภา หล้าหมอก
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 21 ก.ย. 60 - 31 ธ.ค. 60
ปริมาณ   ..กรุณาระบุ
ราคา 35.00 - 150.00 บาท / ชิ้น
เปิดดู
เสนอขาย
น้ำผึ้ง
จังหวัด : เลย
เข้าชม 3 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นางสาว กรรณิกา พุทโธทา
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 21 ก.ย. 60 - 31 ธ.ค. 62
ปริมาณ 200  ลิตร
ราคา 40.00 - 250.00 บาท / กระปุก
เปิดดู
เสนอขาย
กล้วยฉาบ
จังหวัด : อุดรธานี
เข้าชม 13 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาง ปุณยวีร์ สิงห์เหลือ
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 21 ก.ย. 60 - 30 ก.ย. 60
ปริมาณ 100  ถุง
ราคา 25.00 - 25.00 บาท / ถุง
เปิดดู
เสนอขาย
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
จังหวัด : อุดรธานี
เข้าชม 10 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาง ปุณยวีร์ สิงห์เหลือ
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 21 ก.ย. 60 - 31 ธ.ค. 60
ปริมาณ 2  ตัน
ราคา 45.00 - 150.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
รายการสินค้าเพิ่มเติม
จังหวัด : อุดรธานี
เข้าชม 26 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย ประทิน แสนน่าน
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 21 ก.ย. 60 - 21 ก.ย. 61
ปริมาณ 100  ขวด
ราคา 50.00 - 100.00 บาท / ขวด
เปิดดู
เสนอขาย
รายการสินค้าเพิ่มเติม
จังหวัด : สมุทรสาคร
เข้าชม 12 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย สมเจตน์ เจียวท่าไม้
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 20 ก.ย. 60 - 31 ธ.ค. 60
ปริมาณ   .ไม่ระบุ
ราคา 400.00 - 500.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
รายการสินค้าเพิ่มเติม
จังหวัด : กาญจนบุรี
เข้าชม 14 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นางสาว ประภัสสร เบ็ญพาด
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 19 ก.ย. 60 - 31 ส.ค. 63
ปริมาณ 500  .ไม่ระบุ
ราคา 11.00 - 15.00 บาท / .ไม่ระบุ
เปิดดู
เสนอขาย
แตงกวา
จังหวัด : ลำพูน
เข้าชม 51 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นางสาว เพ็ญนภา เมาเพ็ชรกาศ
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 5 ก.ย. 60 - 30 พ.ย. 60
ปริมาณ 5  กิโลกรัม
ราคา 10.00 - 20.00 บาท / ถุง
เปิดดู
เสนอขาย
จังหวัด : ลำพูน
เข้าชม 12 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นางสาว มาริษา ประลองผล
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 5 ก.ย. 60 - 5 ก.ย. 60
ปริมาณ 5  กิโลกรัม
ราคา 10.00 - 20.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู

เสนอซื้อ - เสนอขาย
 
เสนอซื้อ 11 รายการ
 
เสนอขาย 467 รายการ
รวมทั้งหมด 478 รายการ