ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ 
เสนอขาย
ลำไย
จังหวัด : เชียงราย
เข้าชม 34 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นางสาว นุจิรา ธรรมวงค์
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 17 ก.ค. 60 - 30 ก.ค. 60
ปริมาณ 40  กิโลกรัม
ราคา 20.00 - 30.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
น้ำผึ้ง
จังหวัด : หนองบัวลำภู
เข้าชม 88 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย นิคม โคตรสุวรรณ
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 7 ก.ค. 60 - 7 ก.ค. 60
ปริมาณ   ..กรุณาระบุ
ราคา 70.00 - 350.00 บาท / กระปุก
เปิดดู
เสนอขาย
เมล่อนญี่ปุ่น
จังหวัด : ชัยภูมิ
เข้าชม 150 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นางสาว นันท์สินีฐ์ จงใจหาญ
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 1 ส.ค. 60 - 18 ต.ค. 60
ปริมาณ 1,200  กิโลกรัม
ราคา 100.00 - 150.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
ข้าวกล้องอินทรีย์ ไรซ์เบอร์รี่
จังหวัด : หนองบัวลำภู
เข้าชม 67 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นางสาว อาภรณ์ คำภูเมือง
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 6 ก.ค. 60 - 30 พ.ย. 60
ปริมาณ 100  กิโลกรัม
ราคา 80.00 - 80.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
ข้าวหอมมะลิ
จังหวัด : หนองบัวลำภู
เข้าชม 66 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : อื่นๆ สหกรณ์การเกษตรกุดดู่ จำกัด
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 6 ก.ค. 60 - 31 มี.ค. 61
ปริมาณ 500  ถุง
ราคา 50.00 - 1,200.00 บาท / ถุง
เปิดดู
เสนอขาย
น้ำมันสกัดถั่วดาวอินคา
จังหวัด : หนองบัวลำภู
เข้าชม 77 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย พิชิต พิลาศรี
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 6 ก.ค. 60 - 6 ก.ค. 60
ปริมาณ   กระปุก
ราคา 450.00 - 450.00 บาท / กระปุก
เปิดดู
เสนอขาย
บวบขัดผิว
จังหวัด : หนองบัวลำภู
เข้าชม 58 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นางสาว ทัศนีย์ จันทวรรณโณ
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 6 ก.ค. 60 - 6 ส.ค. 60
ปริมาณ 100  ชิ้น
ราคา 25.00 - 120.00 บาท / ชิ้น
เปิดดู
เสนอขาย
เสือผ้าสำเร็จรูป
จังหวัด :
เข้าชม 67 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นางสาว วัชราภรณ์ ปุณณบุตร
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 6 ก.ค. 60 - 6 ก.ค. 60
ปริมาณ 1  ตัว
ราคา 200.00 - 250.00 บาท / ตัว
เปิดดู
เสนอขาย
ไก่งวง
จังหวัด : หนองบัวลำภู
เข้าชม 65 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นางสาว ละมัย คำแสน
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 6 ก.ค. 60 - 15 ก.ค. 60
ปริมาณ 10  ตัว
ราคา 130.00 - 180.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
แก้วมังกร
จังหวัด : หนองบัวลำภู
เข้าชม 64 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย สุทัศน์ ทานุมา
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 6 ก.ค. 60 - 31 ก.ค. 60
ปริมาณ   กิโลกรัม
ราคา 25.00 - 35.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
รองเท้าใยบวบเพื่อสุขภาพ
จังหวัด : หนองบัวลำภู
เข้าชม 69 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาง ปนัดดา บำรุงเทียย
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 6 ก.ค. 60 - 6 ก.ค. 60
ปริมาณ 100  ชิ้น
ราคา 180.00 - 250.00 บาท / ชิ้น
เปิดดู
เสนอขาย
บวบขัดผิว
จังหวัด : หนองบัวลำภู
เข้าชม 76 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาง ปนัดดา บำรุงเทียย
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 6 ก.ค. 60 - 9 ก.พ. 61
ปริมาณ 100  ชิ้น
ราคา 35.00 - 250.00 บาท / ชิ้น
เปิดดู

เสนอซื้อ - เสนอขาย
 
เสนอซื้อ 11 รายการ
 
เสนอขาย 365 รายการ
รวมทั้งหมด 376 รายการ