ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ 
เสนอขาย
มะพร้าว
จังหวัด : สมุทรสงคราม
เข้าชม 11 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย พิเชษฐ์ ตะยุทธ
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 24 มี.ค. 60 - 1 ธ.ค. 60
ปริมาณ 200  ต้น
ราคา 90.00 - 120.00 บาท / ต้น
เปิดดู
เสนอขาย
ปลาส้ม
จังหวัด : ตรัง
เข้าชม 29 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย ธนวุฒิ ไกรว่อง
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 22 มี.ค. 60 - 1 ม.ค. 61
ปริมาณ 100  ถุง
ราคา 50.00 - 60.00 บาท / ถุง
เปิดดู
เสนอขาย
ใบเตยหอม
จังหวัด : เชียงราย
เข้าชม 32 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย จักรกฤช กันแก้ว
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 19 มี.ค. 60 - 1 มิ.ย. 60
ปริมาณ   ..กรุณาระบุ
ราคา 10.00 - 12.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
ข้าวฮาง GABA RICE
จังหวัด : บุรีรัมย์
เข้าชม 44 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาง อำนวย สลับเพชร
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 9 มี.ค. 60 - 31 พ.ค. 60
ปริมาณ 100  ต้น
ราคา 70.00 - 120.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
กล้วยน้ำหว้า
จังหวัด : นครราชสีมา
เข้าชม 48 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย สุรพงษ์ เหล่าโสด
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 7 เม.ย. 60 - 30 เม.ย. 60
ปริมาณ 100  ต้น
ราคา 15.00 - 20.00 บาท / ชิ้น
เปิดดู
เสนอขาย
พริกสดชี้ฟ้า (แดง)
จังหวัด : อุบลราชธานี
เข้าชม 62 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นางสาว สุปราณี ลุนพรม
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 2 มี.ค. 60 - 2 พ.ค. 60
ปริมาณ 1,000  กิโลกรัม
ราคา 30.00 - 80.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
อาหารเสริมพืช
จังหวัด : อุบลราชธานี
เข้าชม 62 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย ชิราวุธ โภคสวัสดิ์
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 1 มี.ค. 60 - 30 เม.ย. 60
ปริมาณ   .ไม่ระบุ
ราคา 190.00 - 190.00 บาท / .ไม่ระบุ
เปิดดู
เสนอขาย
สินค้าอินทรีย์/ชีวภาพ
จังหวัด : นครสวรรค์
เข้าชม 68 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นางสาว ธนภร สัตยานุรักษ์
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 26 ก.พ. 60 - 31 ธ.ค. 60
ปริมาณ   ขวด
ราคา 250.00 - 1,200.00 บาท / ขวด
เปิดดู
เสนอขาย
งาดำ
จังหวัด : ลพบุรี
เข้าชม 82 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย แดนประชา คร้ามแสง
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 24 ก.พ. 60 - 24 มิ.ย. 60
ปริมาณ 40  กิโลกรัม
ราคา 80.00 - 80.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
ดอกงิ้ว
จังหวัด : ลพบุรี
เข้าชม 96 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นาย แดนประชา คร้ามแสง
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 24 ก.พ. 60 - 24 พ.ค. 60
ปริมาณ 40  กิโลกรัม
ราคา 220.00 - 220.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู
เสนอขาย
สินค้าอินทรีย์/ชีวภาพ
จังหวัด : นครสวรรค์
เข้าชม 100 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นางสาว ธนภร สัตยานุรักษ์
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 23 ก.พ. 60 - 31 ธ.ค. 60
ปริมาณ   ..กรุณาระบุ
ราคา 350.00 - บาท / ขวด
เปิดดู
เสนอขาย
เห็ดนางฟ้า
จังหวัด : นครราชสีมา
เข้าชม 66 ครั้ง
ผู้เสนอขาย : นางสาว พัทธวรรณ สระบัว
ช่วงเวลาการซื้อ - ขาย : 1 มี.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
ปริมาณ 100  กิโลกรัม
ราคา 60.00 - 80.00 บาท / กิโลกรัม
เปิดดู

เสนอซื้อ - เสนอขาย
 
เสนอซื้อ 11 รายการ
 
เสนอขาย 211 รายการ
รวมทั้งหมด 222 รายการ