ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ณรงค์เพิ่มผลดี
จังหวัด : ชัยนาท
เข้าชม 2,748 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 89 หมู่ 1 ตำบล หนองแซง อำเภอ หันคา จังหวัด ชัยนาท 17160
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ท่าข้าว พรพิษณุ
จังหวัด : กำแพงเพชร
เข้าชม 2,750 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 55 หมู่ 5 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน ลานกระบือ-วังพิกุล ตำบล โนนพลวง อำเภอ ลานกระบือ จังหวัด กำแพงเพชร 62170
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
เข้าชม 2,749 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 562 หมู่ 1 ถนน ชัยภูมิ-ภูเขียว ตำบล ช่องสามหมอ อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ 36150
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่สรรคบุรี
จังหวัด : ชัยนาท
เข้าชม 2,749 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 95 หมู่ 5 ตำบล เที่ยงแท้ อำเภอ สรรคบุรี จังหวัด ชัยนาท 17140
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัด : บุรีรัมย์
เข้าชม 2,748 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 138 หมู่ 1 ถนน โขคชัย-เดชอุดม ตำบล ทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอ หนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์ 31210
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
บริษัท ไชยภูมิทรัพย์ จำกัด
จังหวัด : อ่างทอง
เข้าชม 2,748 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 88 หมู่ 6 ถนน สายเอเซีย ตำบล ไชยภูมิ อำเภอ ไชโย จังหวัด อ่างทอง 14140
เปิดดู แผนที่
ตลาดผักและผลไม้
ตลาดย่าโม
จังหวัด : นครราชสีมา
เข้าชม 2,766 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 551/145 ถนน มิตรภาพ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
บริษัท กบินทร์ผาติการเกษตร จำกัด
จังหวัด : ปราจีนบุรี
เข้าชม 2,750 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 453/2 หมู่ 8 ถนน สุวรรณศร ตำบล เมืองเก่า อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25110
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
บริษัท ชัยพัฒนาเพิ่มพูลไรซ์ จำกัด
จังหวัด : สุโขทัย
เข้าชม 2,750 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 57/2 หมู่ 5 ตำบล วัดเกาะ อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย 64120
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่หนองแก (โรงสีมั่นคงธัญญา)
จังหวัด : อุทัยธานี
เข้าชม 2,749 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 37/4 หมู่ 6 ตำบล หนองแก อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี 61000
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
บริษัท โพทะเลพืชผล จำกัด
จังหวัด : พิจิตร
เข้าชม 2,748 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 6 หมู่ 6 ถนน บรรพต ตำบล ท้ายน้ำ อำเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร 66130
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ท่าข้าวแก้วตา
จังหวัด : นครสวรรค์
เข้าชม 2,748 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 77 หมู่ 7 ตำบล เนินกว้าว อำเภอ โกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์ 60170
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ท่าข้าวสินรุ่งเรือง
จังหวัด : นครสวรรค์
เข้าชม 2,748 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 289 หมู่ 4 ตำบล ทับกฤช อำเภอ ชุมแสง จังหวัด นครสวรรค์ 60250
เปิดดู แผนที่
ตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ
ตลาดทะเลไทย
จังหวัด : สมุทรสาคร
เข้าชม 2,790 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 1/2 หมู่ 1 ถนน พระราม 2 ตำบล ท่าจีน อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
เทพประทานพรค้าข้าว ตลาดกลางข้าวและพืชไร่
จังหวัด : นครสวรรค์
เข้าชม 2,748 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 379 หมู่ 1 ถนน แสงเดือน ตำบล ท่าตะโก อำเภอ ท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์ 60160
เปิดดู แผนที่

ตลาดกลางสินค้าเกษตร
 
ตลาดข้าวและพืชไร่ 71 แห่ง
 
ตลาดผักและผลไม้ 23 แห่ง
 
ตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ 4 แห่ง
 
ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง 1 แห่ง
 
ตลาดกลางดอกไม้และไม้ดอกไม้ประดับ 1 แห่ง
รวมทั้งหมด 100 แห่ง