ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ณรงค์เพิ่มผลดี
จังหวัด : ชัยนาท
เข้าชม 2,707 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 89 หมู่ 1 ตำบล หนองแซง อำเภอ หันคา จังหวัด ชัยนาท 17160
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ท่าข้าว พรพิษณุ
จังหวัด : กำแพงเพชร
เข้าชม 2,761 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 55 หมู่ 5 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน ลานกระบือ-วังพิกุล ตำบล โนนพลวง อำเภอ ลานกระบือ จังหวัด กำแพงเพชร 62170
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
เข้าชม 2,936 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 562 หมู่ 1 ถนน ชัยภูมิ-ภูเขียว ตำบล ช่องสามหมอ อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ 36150
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่สรรคบุรี
จังหวัด : ชัยนาท
เข้าชม 2,753 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 95 หมู่ 5 ตำบล เที่ยงแท้ อำเภอ สรรคบุรี จังหวัด ชัยนาท 17140
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัด : บุรีรัมย์
เข้าชม 2,755 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 138 หมู่ 1 ถนน โขคชัย-เดชอุดม ตำบล ทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอ หนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์ 31210
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
บริษัท ไชยภูมิทรัพย์ จำกัด
จังหวัด : อ่างทอง
เข้าชม 2,711 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 88 หมู่ 6 ถนน สายเอเซีย ตำบล ไชยภูมิ อำเภอ ไชโย จังหวัด อ่างทอง 14140
เปิดดู แผนที่
ตลาดผักและผลไม้
ตลาดย่าโม
จังหวัด : นครราชสีมา
เข้าชม 3,996 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 551/145 ถนน มิตรภาพ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
บริษัท กบินทร์ผาติการเกษตร จำกัด
จังหวัด : ปราจีนบุรี
เข้าชม 2,744 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 453/2 หมู่ 8 ถนน สุวรรณศร ตำบล เมืองเก่า อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25110
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
บริษัท ชัยพัฒนาเพิ่มพูลไรซ์ จำกัด
จังหวัด : สุโขทัย
เข้าชม 2,704 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 57/2 หมู่ 5 ตำบล วัดเกาะ อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย 64120
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่หนองแก (โรงสีมั่นคงธัญญา)
จังหวัด : อุทัยธานี
เข้าชม 2,737 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 37/4 หมู่ 6 ตำบล หนองแก อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี 61000
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
บริษัท โพทะเลพืชผล จำกัด
จังหวัด : พิจิตร
เข้าชม 2,710 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 6 หมู่ 6 ถนน บรรพต ตำบล ท้ายน้ำ อำเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร 66130
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ท่าข้าวแก้วตา
จังหวัด : นครสวรรค์
เข้าชม 2,775 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 77 หมู่ 7 ตำบล เนินกว้าว อำเภอ โกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์ 60170
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ท่าข้าวสินรุ่งเรือง
จังหวัด : นครสวรรค์
เข้าชม 2,731 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 289 หมู่ 4 ตำบล ทับกฤช อำเภอ ชุมแสง จังหวัด นครสวรรค์ 60250
เปิดดู แผนที่
ตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ
ตลาดทะเลไทย
จังหวัด : สมุทรสาคร
เข้าชม 6,229 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 1/2 หมู่ 1 ถนน พระราม 2 ตำบล ท่าจีน อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
เทพประทานพรค้าข้าว ตลาดกลางข้าวและพืชไร่
จังหวัด : นครสวรรค์
เข้าชม 2,705 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 379 หมู่ 1 ถนน แสงเดือน ตำบล ท่าตะโก อำเภอ ท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์ 60160
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยพืชไร่
จังหวัด : สุโขทัย
เข้าชม 2,687 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 99/1 หมู่ 1 ตำบล เกาะตาเลี้ยง อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย 64120
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดอุดรธานี
จังหวัด : อุดรธานี
เข้าชม 2,845 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 78 หมู่ 12 ถนน บ้านโนนนาโพธิ์-บ้านหยวก ตำบล ศรีสำราญ อำเภอ น้ำโสม จังหวัด อุดรธานี 41210
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ศรีพัฒนาพืชผล
จังหวัด : นครสวรรค์
เข้าชม 2,679 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 65/2 หมู่ 8 ตำบล พยุหะ อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค์ 60130
เปิดดู แผนที่
ตลาดผักและผลไม้
ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี (ตลาดศรีเมือง)
จังหวัด : ราชบุรี
เข้าชม 4,274 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 533 ถนน ศรีสุริยวงศ์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000
เปิดดู แผนที่
ตลาดผักและผลไม้
ตลาดศรีเมืองทอง
จังหวัด : ขอนแก่น
เข้าชม 3,100 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 181 หมู่ 17 ถนน มิตรภาพ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000
เปิดดู แผนที่
ตลาดผักและผลไม้
ตลาดสี่มุมเมือง
จังหวัด : ปทุมธานี
เข้าชม 5,398 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 355/115-6 หมู่ 15 ซอย พหลโยธิน77 ถนน พหลโยธิน ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่สินอุดม
จังหวัด : นครนายก
เข้าชม 2,692 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 61 หมู่ 4 ตำบล พระอาจารย์ อำเภอ องครักษ์ จังหวัด นครนายก 26120
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
สหกรณ์การเกษตรบางระจัน
จังหวัด : สิงห์บุรี
เข้าชม 2,687 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 126 หมู่ 4 ถนน สิงห์บุรี-ชัณสูตร ตำบล สิงห์ อำเภอ บางระจัน จังหวัด สิงห์บุรี 16130
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ท่ารวมข้าวทุ่งรวงทอง
จังหวัด : พะเยา
เข้าชม 2,676 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 141 หมู่ 9 ถนน ห้วยงิ้ว-ป่าแดด(1126) ตำบล ทุ่งรวงทอง อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา 56150
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
บริษัท เชียงรายกิจศิริไซโล 1995 จำกัด
จังหวัด : เชียงราย
เข้าชม 2,820 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 201 หมู่ 2 ตำบล ปล้อง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย 57230
เปิดดู แผนที่
ตลาดผักและผลไม้
ตลาดฟุกเทียน (บริษัท กรดซิลิคอน ผลิตภันฑ์ตรา เอชโฟร์เอสโอโฟร์ จำกัด)
จังหวัด : สงขลา
เข้าชม 2,997 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 99 หมู่ 3 ถนน อัมพวัน ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110
เปิดดู แผนที่
ตลาดผักและผลไม้
บริษัท ตลาดพงศ์เจริญ จำกัด
จังหวัด : สงขลา
เข้าชม 3,542 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 156 หมู่ 1 ถนน ลพบุรีราเมศวร์ ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประเสริฐทวีผล 1992
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
เข้าชม 2,703 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 17 หมู่ 1 ตำบล หลักชัย อำเภอ ลาดบัวหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13230
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดตาก
จังหวัด : ตาก
เข้าชม 2,792 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 133 หมู่ 9 ถนน แม่สอด-แม่ระมาด ตำบล แม่ปะ อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก 63110
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางท่าข้าวพะยูรการเกษตร
จังหวัด : นครสวรรค์
เข้าชม 2,684 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 154 หมู่ 5 ตำบล บ้านแดน อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์ 60180
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ ป.เจริญกิจ
จังหวัด : ชัยนาท
เข้าชม 2,667 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 118 หมู่ 14 ตำบล ไพรนกยูง อำเภอ หันคา จังหวัด ชัยนาท 17130
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
สหกรณ์การเกษตรวังทรายพูน จำกัด
จังหวัด : พิจิตร
เข้าชม 2,968 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 34 หมู่ 1 ถนน เขาทราย-วังทอง ตำบล วังทรายพูน อำเภอ วังทรายพูน จังหวัด พิจิตร 66180
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
บริษัท โรงสีข้าวหนองหานไทยง่วน จำกัด
จังหวัด : อุดรธานี
เข้าชม 2,775 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 329 หมู่ 13 ถนน นิตโย ก.ม.32 ตำบล หนองหาน อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี 41130
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ น.พืชผล
จังหวัด : สกลนคร
เข้าชม 2,695 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 580 หมู่ 1 ถนน นิตโย ตำบล สว่างแดนดิน อำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร 47110
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีรัฐภูมิสิงห์บุรี
จังหวัด : สิงห์บุรี
เข้าชม 3,008 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 94/1 หมู่ 9 ตำบล หัวไผ่ อำเภอ เมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี 16000
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
โรงสีมีชัย (รวมเกษตรพืชผล)
จังหวัด : ขอนแก่น
เข้าชม 3,004 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 174 หมู่ 19 ถนน ชุมแพ-สีชมพู ตำบล หนองไผ่ อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น 40130
เปิดดู แผนที่
ตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ
ตลาดกลางสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัด : สมุทรสงคราม
เข้าชม 2,743 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 200-201 หมู่ 5 ตำบล แหลมใหญ่ อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม 75000
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,738 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 188 หมู่ 6 ถนน ปัทมานนท์ ตำบล สระคู อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด 45130
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าข่าวมหาชัย 2011
จังหวัด : กำแพงเพชร
เข้าชม 2,723 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 48 หมู่ 1 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบล ไทรงาม อำเภอ ไทรงาม จังหวัด กำแพงเพชร 62150
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่เขื่อนพลเทพ
จังหวัด : ชัยนาท
เข้าชม 2,728 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 190 หมู่ 4 หมู่บ้าน - ซอย - ตำบล หาดท่าเสา อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท 17000
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ท่าข้าวโกยุ้ย
จังหวัด : พิษณุโลก
เข้าชม 2,675 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 990 หมู่ 1 ถนน หนองตม-พิชัย ตำบล วงฆ้อง อำเภอ พรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก 65180
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ท่าข้าวเขาใหญ่
จังหวัด : สุพรรณบุรี
เข้าชม 2,678 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 99 หมู่ 7 ถนน สุพรรณ-ชัยนาท ตำบล เขาพระ อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี 72120
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ท่าข้าวโกวา
จังหวัด : อุทัยธานี
เข้าชม 2,669 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 99/1 หมู่ 3 ถนน อุทัย-หนองฉาง ตำบล ท่าโพ อำเภอ หนองขาหย่าง จังหวัด อุทัยธานี 61130
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรสินอุตสาหกรรม
จังหวัด : ขอนแก่น
เข้าชม 2,670 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 70 หมู่ 6 ถนน แจ้งสนิท ตำบล หินตั้ง อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น 40110
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรกาฬสินธุ์พืชผล
จังหวัด : กาฬสินธุ์
เข้าชม 2,855 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 193 หมู่ 2 ถนน ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ (กม.3สี่แยกยางตลาด) ตำบล คลองขาม อำเภอ ยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์ 46120
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ท่าข้าวกำนันทรง
จังหวัด : นครสวรรค์
เข้าชม 2,707 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : - หมู่บ้าน เชิงสะพานเดชาติวงศ์ ถนน นครสวรรค์-ชุมแสง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000
เปิดดู แผนที่
ตลาดผักและผลไม้
ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
เข้าชม 5,290 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 11/92 หมู่ 1 ถนน กระโรม ตำบล โพธิ์เสด็จ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
บริษัท ขาณุพืชผล จำกัด
จังหวัด : กำแพงเพชร
เข้าชม 2,663 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 425 หมู่ 3 ถนน กำแพงเพชร-ป่าพุทรา ตำบล เกาะตาล อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัด กำแพงเพชร 62130
เปิดดู แผนที่
ตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ
ตลาดปลาบางเลนธานี
จังหวัด : นครปฐม
เข้าชม 3,313 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 292 หมู่ 8 ถนน แหลมใหญ่ ตำบล บางเลน อำเภอ บางเลน จังหวัด นครปฐม 73130
เปิดดู แผนที่
ตลาดผักและผลไม้
ตลาดริมปิง
จังหวัด : นครสวรรค์
เข้าชม 3,382 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 117/1 หมู่ 12 ถนน นครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบล บางม่วง อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
บริษัท เจียมศรีชัยรุ่งโรจน์ จำกัด
จังหวัด : พิจิตร
เข้าชม 2,689 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 84 หมู่ 2 ถนน วังทอง-เขาทราย ตำบล หนองพระ อำเภอ วังทรายพูน จังหวัด พิจิตร 66180
เปิดดู แผนที่
ตลาดผักและผลไม้
ตลาดกลางบางใหญ่
จังหวัด : นนทบุรี
เข้าชม 4,565 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 83 หมู่ 6 ตำบล เสาธงหิน อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี 11140
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
เข้าชม 2,764 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 69-71 หมู่ 10 ถนน น้ำพอง-กระนวน ตำบล หนองกุง อำเภอ น้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น 40140
เปิดดู แผนที่
ตลาดผักและผลไม้
ทุ่งนาทอง (ตลาดกลางผักและผลไม้ ไชยศิวาทัตต์)
จังหวัด : กาฬสินธุ์
เข้าชม 3,337 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 29 ถนน ถีนานนท์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวไทย
จังหวัด : ชัยนาท
เข้าชม 2,902 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 196 หมู่ 2 ถนน พหลโยธิน ตำบล คุ้งสำเภา อำเภอ มโนรมย์ จังหวัด ชัยนาท 17110
เปิดดู แผนที่
ตลาดผักและผลไม้
ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
เข้าชม 5,850 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 438/1 ถนน มิตรภาพ-หนองคาย ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสุวรรณธัญญากิจ
จังหวัด : กำแพงเพชร
เข้าชม 2,720 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 118 หมู่ 8 ตำบล ลานกระบือ อำเภอ ลานกระบือ จังหวัด กำแพงเพชร 62170
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดสุโขทัย (โรงสีโชคชัยธัญญกิจ)
จังหวัด : สุโขทัย
เข้าชม 2,839 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 116/5 หมู่ 1 ถนน สิงหวัฒน์ (สุโขทัย-พิษณุโลก) ก.ม.29 ตำบล บ้านใหม่สุขเกษม อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัด สุโขทัย 64170
เปิดดู แผนที่
ตลาดผักและผลไม้
ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ (ตลาดสันติสุข)
จังหวัด : เพชรบูรณ์
เข้าชม 4,882 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 149 หมู่ 3 ถนน สระบุรี-หล่มสัก ตำบล หนองไขว่ อำเภอ หล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์ 67110
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ท่าข้าวทุ่งทอง (บริษัท ไทยสถาวร เทรดดิ้ง จำกัด)
จังหวัด : นครสวรรค์
เข้าชม 2,673 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 14/7 หมู่ 6 ถนน พระราม 2 ตำบล พรหมนิมิต อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ 60210
เปิดดู แผนที่
ตลาดผักและผลไม้
ตลาดกลางสินค้าผลไม้จังหวัดตราด
จังหวัด : ตราด
เข้าชม 2,772 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 108 หมู่ 1 ตำบล ทุ่งนนทรี อำเภอ เขาสมิง จังหวัด ตราด 23130
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ บริษัท ชีวศิริรัตน์ จำกัด
จังหวัด : ชัยภูมิ
เข้าชม 2,657 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 332 หมู่ 12 หมู่บ้าน ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ จ.ชัยภูมิ ซอย - ถนน - ตำบล กุดน้ำใส อำเภอ จัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ 36130
เปิดดู แผนที่
ตลาดผักและผลไม้
ตลาดไท
จังหวัด : ปทุมธานี
เข้าชม 5,170 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 31 หมู่ 9 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัด : สุพรรณบุรี
เข้าชม 2,694 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 28 หมู่ 4 ตำบล สาลี อำเภอ บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี 72150
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดพิษณุโลก (บริษัท บางระกำ เกตุธัญญาค้าพืชผล จำกัด)
จังหวัด : พิษณุโลก
เข้าชม 2,720 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 8 หมู่ 17 ตำบล บางระกำ อำเภอ บางระกำ จังหวัด พิษณุโลก 65140
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด
จังหวัด : บุรีรัมย์
เข้าชม 3,086 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 60/1 หมู่ 9 ถนน บุรีรัมย์-สตึก ตำบล บ้านยาง อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ 31000
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ร้านนายชวลิต
จังหวัด : ลพบุรี
เข้าชม 2,647 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 100 หมู่ 1 ตำบล สนามแจง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี 15110
เปิดดู แผนที่
ตลาดผักและผลไม้
ตลาดปฐมมงคล
จังหวัด : นครปฐม
เข้าชม 3,733 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 182 ถนน หน้าพระ ตำบล ห้วยจรเข้ อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
บริษัท พาณิชย์เจริญคลังสินค้า จำกัด
จังหวัด : ศรีสะเกษ
เข้าชม 2,669 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 440 หมู่ 6 ถนน ศรีสะเกษ-กันทรลักษณ์ ตำบล โพนข่า อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
บริษัท เจียมศรีพงษ์ค้าข้าว (ฆะฆัง) จำกัด
จังหวัด : พิจิตร
เข้าชม 2,705 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 31/1 หมู่ 2 ถนน พิจิตร-สะพานหิน (กม.12-13) ตำบล ฆะมัง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร 66000
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.บุญธรักษา
จังหวัด : ชัยนาท
เข้าชม 2,741 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 64 หมู่ 8 ตำบล หาดอาษา อำเภอ สรรพยา จังหวัด ชัยนาท 17150
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ท่าข้าวบุญรักษ์
จังหวัด : พิจิตร
เข้าชม 2,693 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 9/4 หมู่ 9 ถนน บางมูลนาก-โพทะเล (กม.3) ตำบล หอไกร อำเภอ บางมูลนาก จังหวัด พิจิตร 66120
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ท่าข้าวบรรจงพืชไร่
จังหวัด : พิจิตร
เข้าชม 2,680 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 86 หมู่ 1 ถนน วังทอง-เขาทราย (หน้า ร.พ.วังทรายพูน) ตำบล วังทรายพูน อำเภอ วังทรายพูน จังหวัด พิจิตร 66180
เปิดดู แผนที่
ตลาดผักและผลไม้
ตลาดโชคเจริญพร
จังหวัด : เชียงราย
เข้าชม 2,786 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 9 หมู่ 13 ถนน พหลโยธิน ตำบล สันทราย อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000
เปิดดู แผนที่
ตลาดผักและผลไม้
ตลาดอุดรเมืองทอง
จังหวัด : อุดรธานี
เข้าชม 4,325 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 7777 ถนน นิตโย ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัด : กำแพงเพชร
เข้าชม 3,016 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 415 หมู่ 6 ถนน พหลโยธิน กม.460 ตำบล นครชุม อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร 62000
เปิดดู แผนที่
ตลาดผักและผลไม้
ตลาดไทยเจริญ
จังหวัด : พิษณุโลก
เข้าชม 3,966 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 153 หมู่ 6 ถนน พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ตำบล บ้านป่า อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000
เปิดดู แผนที่
ตลาดผักและผลไม้
ตลาดเกษตรสุวพันธุ์ เมืองทอง
จังหวัด : อ่างทอง
เข้าชม 3,603 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 12/17 ถนน อ่างทอง-สิงห์บุรี ตำบล ตลาดหลวง อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง 14000
เปิดดู แผนที่
ตลาดผักและผลไม้
ตลาดเจริญศรี
จังหวัด : อุบลราชธานี
เข้าชม 4,870 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 55 หมู่ 16 ถนน วาริน-เดชอุดมวารินชำราบ ตำบล แสนสุข อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี 34190
เปิดดู แผนที่
ตลาดผักและผลไม้
ตลาดศรีนคร
จังหวัด : นครสวรรค์
เข้าชม 4,199 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 558/99-100 หมู่ 9 ถนน นครสวรรค์ตก ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จำรัสท่าข้าว
จังหวัด : นครสวรรค์
เข้าชม 2,930 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 55/3 หมู่ 8 ตำบล พยุหะ อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค์ 60130
เปิดดู แผนที่
ตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ
ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
เข้าชม 3,955 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 943/70 ถนน พระราม 2 ตำบล มหาชัย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
เปิดดู แผนที่
ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง
ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงจังหวัดราชบุรี
จังหวัด : ราชบุรี
เข้าชม 3,364 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 533 ถนน ศรีสุริยวงศ์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000
เปิดดู แผนที่
ตลาดผักและผลไม้
ตลาดมรกต
จังหวัด : ชุมพร
เข้าชม 3,200 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : หมู่ 5 ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร 86110
เปิดดู แผนที่
ตลาดกลางดอกไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เข้าชม 6,611 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : แขวง บางพรม เขต ตลิ่งชัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10170
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
บริษัท สิงห์โตทอง อาร์ซีซีไรซ์ จำกัด
จังหวัด : กำแพงเพชร
เข้าชม 2,854 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 99/2 หมู่ 2 ตำบล ธำมรงค์ อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร 62160
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริศิลป์เกษตรอุตสาหกรรม
จังหวัด : ลพบุรี
เข้าชม 2,662 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 8 หมู่ 11 ตำบล หนองบัว อำเภอ พัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี 15140
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยธานีทรัพย์รวงทอง
จังหวัด : อุทัยธานี
เข้าชม 2,694 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 123 หมู่ 1 ตำบล ทุ่งโพ อำเภอ หนองฉาง จังหวัด อุทัยธานี 61110
เปิดดู แผนที่
ตลาดผักและผลไม้
ตลาดกลางการเกษตรหัวอิฐ (ตลาดแม่พยอม)
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
เข้าชม 3,066 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 1/8 หมู่ 1 ถนน กระโรม ตำบล โพธิ์เสด็จ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าข้าว สมถวิล
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
เข้าชม 2,636 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 2/1 หมู่ 8 ตำบล หนองไม้ซุง อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13210
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
บริษัท โรงสีข้าวพูนศักดิ์ จำกัด
จังหวัด : สุรินทร์
เข้าชม 2,828 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 90 หมู่ 2 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล ตาเบา อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์ 32140
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
บริษัท แม่ศรีสมทัพย์ จำกัด
จังหวัด : นครสวรรค์
เข้าชม 2,649 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 95 หมู่ 5 ตำบล หนองนมวัว อำเภอ ลาดยาว จังหวัด นครสวรรค์ 60150
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
บริษัท ไทยธัญญเจริญ จำกัด
จังหวัด : กาฬสินธุ์
เข้าชม 2,724 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 333 หมู่ 2 ถนน ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ (กม.3สี่แยกยางตลาด) ตำบล คลองขาม อำเภอ ยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์ 46120
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางค้าข้าวและพืชไร่ น.ศิริพืชผล (ห้างหุ้นส่วนจำกัด น.ศิริพืชพล)
จังหวัด : นครสวรรค์
เข้าชม 2,673 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 215/1 หมู่ 6 ตำบล วังบ่อ อำเภอ หนองบัว จังหวัด นครสวรรค์ 60110
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
บริษัท เกษตรชัยขนส่ง จำกัด
จังหวัด : สุโขทัย
เข้าชม 2,648 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 315 หมู่ 2 ตำบล หนองอ้อ อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย 64130
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
บริษัท จตุชัยเจริญการเกษตร จำกัด (ส.เสริมสร้าง)
จังหวัด : ลพบุรี
เข้าชม 2,659 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 112/1 หมู่ 7 ถนน ท่ามะนาว ตำบล ท่ามะนาว อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี 15130
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
บริษัท ส.ทวีสิน พืชผล ดี จำกัด
จังหวัด : เชียงราย
เข้าชม 2,669 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 188/1 หมู่ 2 ถนน แม่จัน-ดอยแม่สลอง ตำบล ป่าซาง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย 57110
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
เข้าชม 2,653 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 55/1 หมู่ 7 ถนน หัวไทร-ปาก-เหมือง ตำบล หัวไทร อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช 80170
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
บริษัท อินเตอร์ ไรซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด : อ่างทอง
เข้าชม 2,659 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 157 หมู่ 3 ถนน สุพรรณบุรี-อ่างทอง ตำบล สาวร้องไห้ อำเภอ วิเศษชัยชาญ จังหวัด อ่างทอง 14110
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ภิตินันท์พืชผล (สุจินดาพืชผล)
จังหวัด : เพชรบูรณ์
เข้าชม 2,709 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 55/14 หมู่ 2 หมู่บ้าน นาเมือง ซอย - ถนน สระบุรี-หล่มสัก ตำบล ยางงาม อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์ 67220
เปิดดู แผนที่

ตลาดกลางสินค้าเกษตร
 
ตลาดข้าวและพืชไร่ 71 แห่ง
 
ตลาดผักและผลไม้ 23 แห่ง
 
ตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ 4 แห่ง
 
ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง 1 แห่ง
 
ตลาดกลางดอกไม้และไม้ดอกไม้ประดับ 1 แห่ง
รวมทั้งหมด 100 แห่ง