ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ลำดับ ประเภทกิจการ ประเภทการส่งเสริม ชื่อ จังหวัด
1 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ณรงค์เพิ่มผลดี ชัยนาท
2 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ท่าข้าว พรพิษณุ กำแพงเพชร
3 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ
4 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่สรรคบุรี ชัยนาท
5 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
6 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม บริษัท ไชยภูมิทรัพย์ จำกัด อ่างทอง
7 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดย่าโม นครราชสีมา
8 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม บริษัท กบินทร์ผาติการเกษตร จำกัด ปราจีนบุรี
9 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม บริษัท ชัยพัฒนาเพิ่มพูลไรซ์ จำกัด สุโขทัย
10 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่หนองแก (โรงสีมั่นคงธัญญา) อุทัยธานี
11 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม บริษัท โพทะเลพืชผล จำกัด พิจิตร
12 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ท่าข้าวแก้วตา นครสวรรค์
13 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ท่าข้าวสินรุ่งเรือง นครสวรรค์
14 ตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ ได้รับการส่งเสริม ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร
15 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม เทพประทานพรค้าข้าว ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ นครสวรรค์
16 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยพืชไร่ สุโขทัย
17 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดอุดรธานี อุดรธานี
18 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ศรีพัฒนาพืชผล นครสวรรค์
19 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี (ตลาดศรีเมือง) ราชบุรี
20 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดศรีเมืองทอง ขอนแก่น
21 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานี
22 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่สินอุดม นครนายก
23 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม สหกรณ์การเกษตรบางระจัน สิงห์บุรี
24 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ท่ารวมข้าวทุ่งรวงทอง พะเยา
25 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม บริษัท เชียงรายกิจศิริไซโล 1995 จำกัด เชียงราย
26 ตลาดผักและผลไม้ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดฟุกเทียน (บริษัท กรดซิลิคอน ผลิตภันฑ์ตรา เอชโฟร์เอสโอโฟร์ จำกัด) สงขลา
27 ตลาดผักและผลไม้ ไม่ได้รับการส่งเสริม บริษัท ตลาดพงศ์เจริญ จำกัด สงขลา
28 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประเสริฐทวีผล 1992 พระนครศรีอยุธยา
29 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดตาก ตาก
30 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางท่าข้าวพะยูรการเกษตร นครสวรรค์
31 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ ป.เจริญกิจ ชัยนาท
32 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม สหกรณ์การเกษตรวังทรายพูน จำกัด พิจิตร
33 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม บริษัท โรงสีข้าวหนองหานไทยง่วน จำกัด อุดรธานี
34 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ น.พืชผล สกลนคร
35 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีรัฐภูมิสิงห์บุรี สิงห์บุรี
36 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม โรงสีมีชัย (รวมเกษตรพืชผล) ขอนแก่น
37 ตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
38 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
39 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าข่าวมหาชัย 2011 กำแพงเพชร
40 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่เขื่อนพลเทพ ชัยนาท
41 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ท่าข้าวโกยุ้ย พิษณุโลก
42 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ท่าข้าวเขาใหญ่ สุพรรณบุรี
43 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ท่าข้าวโกวา อุทัยธานี
44 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรสินอุตสาหกรรม ขอนแก่น
45 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรกาฬสินธุ์พืชผล กาฬสินธุ์
46 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ท่าข้าวกำนันทรง นครสวรรค์
47 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ นครศรีธรรมราช
48 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม บริษัท ขาณุพืชผล จำกัด กำแพงเพชร
49 ตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ ได้รับการส่งเสริม ตลาดปลาบางเลนธานี นครปฐม
50 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดริมปิง นครสวรรค์
51 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม บริษัท เจียมศรีชัยรุ่งโรจน์ จำกัด พิจิตร
52 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางบางใหญ่ นนทบุรี
53 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
54 ตลาดผักและผลไม้ ไม่ได้รับการส่งเสริม ทุ่งนาทอง (ตลาดกลางผักและผลไม้ ไชยศิวาทัตต์) กาฬสินธุ์
55 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวไทย ชัยนาท
56 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา
57 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสุวรรณธัญญากิจ กำแพงเพชร
58 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดสุโขทัย (โรงสีโชคชัยธัญญกิจ) สุโขทัย
59 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ (ตลาดสันติสุข) เพชรบูรณ์
60 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ท่าข้าวทุ่งทอง (บริษัท ไทยสถาวร เทรดดิ้ง จำกัด) นครสวรรค์
61 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางสินค้าผลไม้จังหวัดตราด ตราด
62 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ บริษัท ชีวศิริรัตน์ จำกัด ชัยภูมิ
63 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดไท ปทุมธานี
64 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
65 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดพิษณุโลก (บริษัท บางระกำ เกตุธัญญาค้าพืชผล จำกัด) พิษณุโลก
66 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด บุรีรัมย์
67 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ร้านนายชวลิต ลพบุรี
68 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดปฐมมงคล นครปฐม
69 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม บริษัท พาณิชย์เจริญคลังสินค้า จำกัด ศรีสะเกษ
70 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม บริษัท เจียมศรีพงษ์ค้าข้าว (ฆะฆัง) จำกัด พิจิตร
71 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.บุญธรักษา ชัยนาท
72 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ท่าข้าวบุญรักษ์ พิจิตร
73 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ท่าข้าวบรรจงพืชไร่ พิจิตร
74 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดโชคเจริญพร เชียงราย
75 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดอุดรเมืองทอง อุดรธานี
76 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ จังหวัดกำแพงเพชร กำแพงเพชร
77 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดไทยเจริญ พิษณุโลก
78 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดเกษตรสุวพันธุ์ เมืองทอง อ่างทอง
79 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดเจริญศรี อุบลราชธานี
80 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดศรีนคร นครสวรรค์
81 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จำรัสท่าข้าว นครสวรรค์
82 ตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร
83 ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงจังหวัดราชบุรี ราชบุรี
84 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดมรกต ชุมพร
85 ตลาดกลางดอกไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ได้รับการส่งเสริม ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ กรุงเทพมหานคร
86 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม บริษัท สิงห์โตทอง อาร์ซีซีไรซ์ จำกัด กำแพงเพชร
87 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริศิลป์เกษตรอุตสาหกรรม ลพบุรี
88 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยธานีทรัพย์รวงทอง อุทัยธานี
89 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางการเกษตรหัวอิฐ (ตลาดแม่พยอม) นครศรีธรรมราช
90 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าข้าว สมถวิล พระนครศรีอยุธยา
91 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม บริษัท โรงสีข้าวพูนศักดิ์ จำกัด สุรินทร์
92 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม บริษัท แม่ศรีสมทัพย์ จำกัด นครสวรรค์
93 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม บริษัท ไทยธัญญเจริญ จำกัด กาฬสินธุ์
94 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางค้าข้าวและพืชไร่ น.ศิริพืชผล (ห้างหุ้นส่วนจำกัด น.ศิริพืชพล) นครสวรรค์
95 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม บริษัท เกษตรชัยขนส่ง จำกัด สุโขทัย
96 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม บริษัท จตุชัยเจริญการเกษตร จำกัด (ส.เสริมสร้าง) ลพบุรี
97 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม บริษัท ส.ทวีสิน พืชผล ดี จำกัด เชียงราย
98 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
99 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม บริษัท อินเตอร์ ไรซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด อ่างทอง
100 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ภิตินันท์พืชผล (สุจินดาพืชผล) เพชรบูรณ์

ตลาดกลางสินค้าเกษตร
 
ตลาดข้าวและพืชไร่ 71 แห่ง
 
ตลาดผักและผลไม้ 23 แห่ง
 
ตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ 4 แห่ง
 
ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง 1 แห่ง
 
ตลาดกลางดอกไม้และไม้ดอกไม้ประดับ 1 แห่ง
รวมทั้งหมด 100 แห่ง