ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายข้าว

วันที่ทำกิจกรรม : 27 มกราคม 2559
สถานที่ : ณ โรงสีเกียรติคงทนพาณิชย์ ตำบล หัวไทร อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายข้าว เพื่อนำผู้ประกอบการค้าข้าวในภาคกลางไปสำรวจตลาดข้าวและเจรจาซื้อขายข้าวระหว่างกัน โดยมีผู้เข้าร่วมเจรจา ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ค้า ได้แก่ ผู้แทน หจก.ดรงสีข้าวสินทรัพย์ถาวร และผู้แทน บจก.ธนสินสมบูรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้แทนผู้ผลิตข้าว ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 15 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวเปลือกปทุมธานี 1
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนโรงสีข้าวสินทรัพย์ถาวร จำกัด
นาย ทนงค์ ฉิมพันธ์
3/4 หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านโพธิ์ อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี 72000
มือถือ 08-8048-8488
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
โรงสีเกียรติคงทนพาณิชย์
นาย สุเทพ คงมาก
42 หมู่ 11 ถนน นครศรีธรรมราช-สงขลา ตำบล หัวไทร อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช 80170
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กุมภาพันธ์ 2559 - 30 มิถุนายน 2559
ปริมาณรวม : 3,000.000 ตัน

ข้าวเปลือกปทุมธานี 1

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2559 - 30 มิถุนายน 2559

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป (แบบข้าวเปลือกสด)

  • เนื้อรวมข้าวเปลือกชั่ง 200 กรัม เมื่อเป่าแล้วให้ได้ประมาณ 188 - 190 กรัม
  • ความชื้น ประมาณ 25 - 30% (วัดทั้งเปลือก)
  • มีข้าวอื่นปนไม่เกิน 10 - 15%
  • มีเมล็ดแดงไม่เกิน 1%
  • ไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว

แหล่งผลิต : นครศรีธรรมราช
ปริมาณตามสัญญา : 3,000.000 ตัน
การบรรจุ : เทเบลาใส่รถบรรทุก
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวเปลือกเจ้า
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ธนสินสมบูรณ์ จำกัด
นาย วรภพ ฉิมพันธ์
2/2 หมู่ 6 ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี 72230
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรเชียรใหญ่ จำกัด
นาย บรรจง แสงพรหม
272 ถนน ถนนบ่อล้อ-เชียรใหญ่ ตำบล ท้องลำเจียก อำเภอ เชียรใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช 80190
โทรศัพท์ 075-386037, 075-331026 โทรสาร เว็บไซต์ http://www.coopthai.com/chianyai/
ระยะเวลาส่งมอบ : 15 เมษายน 2559 - 31 ตุลาคม 2559
ปริมาณรวม : 1,000.000 ตัน

ข้าวเปลือกเจ้า

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 15 เมษายน 2559 - 31 ตุลาคม 2559

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป (ข้าวเปลือกสด) กข.41/กข.42

  • เนื้อรวมข้าวเปลือกชั่ง 200 กรัม เมื่อเป่าแล้วให้ได้ประมาณ 188 - 190 กรัม
  • ความชื้นไม่เกิน 26% (วัดทั้งเปลือก)
  • มีข้าวอื่นปนไม่เกิน 10% 
  • มีเมล็ดแดงไม่เกิน 2%

 


แหล่งผลิต : นครศรีธรรมราช
ปริมาณตามสัญญา : 1,000.000 ตัน
การบรรจุ : เทเบลาใส่รถบรรทุก
การชำระเงิน : โอนเข้าบัญชีผู้ขายหลังส่งมอบ 3 วันทำการ