ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ข้าวทับทิมสยาม

วันที่ทำกิจกรรม : 24 กรกฏาคม 2546
สถานที่ : จังหวัด สงขลา

ไม่ใช้สารเคมี และใช้ปุ๋ยรองพื้นชีวภาพ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวทับทิมสยาม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ฟุกเทียนกรุ๊ฟ จำกัด
นาย ธรรมยุทธ์ เจนพิชิตกุลชัย
1292 ถนน กาญจนวนิช ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรทำนาเชิงแส
นาย สมนึก ไชยวงศ์
31/1 หมู่ 3 ตำบล เชิงแส อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลา 90270
ระยะเวลาส่งมอบ : 27 กุมภาพันธ์ 2547 - 31 มีนาคม 2547
ปริมาณรวม : 300.000 ตัน

ข้าวทับทิมสยาม

แหล่งผลิต : สงขลา
ปริมาณตามสัญญา : 300.000 ตัน