ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

มะเขือเทศ

วันที่ทำกิจกรรม : 4 กันยายน 2546
สถานที่ : จังหวัด หนองคาย

ผลสดแดง, ไม่เก็บผลติดขั้ว, ไม่มีรอยหนอนเจาะ ไม่มีโคลนติดจับ, ไม่มี นก หนู แมลง กัดเจาะผล ขนาดผลไม่เกิน 25 ผล/กก. มีอายุครบการเก็บเกี่ยว (ไม่น้อยกว่า 70 วัน/หลังปลูก) ชำระเงินภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับการส่งมอบ โดยชำระเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร ธ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะเขือเทศ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด
กรุณาระบุ  
99/1 หมู่ 4 ถนน มิ่งเมือง ตำบล พานพร้าว อำเภอ ศรีเชียงใหม่ จังหวัด หนองคาย 43130
โทรศัพท์ 042-451410-2 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ จังหวัดหนองคาย
กรุณาระบุ  
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย 43000
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ธันวาคม 2546 - 30 เมษายน 2547
ปริมาณรวม : 1,251.960 ตัน

มะเขือเทศ

แหล่งผลิต : หนองคาย
ปริมาณตามสัญญา : 1,251.960 ตัน