ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

กระเจี๊ยบแดง

วันที่ทำกิจกรรม : 4 กันยายน 2546
สถานที่ : จังหวัด หนองคาย

เกษตรกรไม่เข้าใจวิธีการเพาะปลูก และผลกระทบจากความแห้งแล้งทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเจี๊ยบแดง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ร้าน ส.เสริมสร้างพืชผล
นาย ชัชชัย จารุวรรณากร
263-266 ถนน ท่ามะนาว ตำบล ลำนารายณ์ อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี 15130
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบแดงบุ่งคล้า
กรุณาระบุ  
ตำบล ด่านศรีสุข อำเภอ โพธิ์ตาก จังหวัด หนองคาย 43130
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ธันวาคม 2546 - 30 เมษายน 2547
ปริมาณรวม : 10.000 ตัน

กระเจี๊ยบแดง

แหล่งผลิต : หนองคาย
ปริมาณตามสัญญา : 10.000 ตัน