ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันที่ทำกิจกรรม : 14 พฤศจิกายน 2546
สถานที่ : จังหวัด ตาก

เกรดคละ ความชื้นไม่เกิน 14.5% ส่งมอบครบทุกราย แต่เนื่องจากผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้มีปริมาณน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืชผลสุวรรณภูมิ
กรุณาระบุ  
แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 034-653323-4 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรแม่กาษา แม่ปะ อำเภอแม่สอด
กรุณาระบุ  
ตำบล แม่สอด อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก 63110
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ธันวาคม 2546 - 28 กุมภาพันธ์ 2547
ปริมาณรวม : 1,254.010 ตัน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

แหล่งผลิต : ตาก
ปริมาณตามสัญญา : 1,254.010 ตัน