ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

หน่อไม้ฝรั่ง

วันที่ทำกิจกรรม : 4 กุมภาพันธ์ 2547
สถานที่ : จังหวัด กาญจนบุรี


สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หน่อไม้ฝรั่ง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เอ็กซ์โซติค แลนด์ จำกัด (บริษัทในเครือ บริษัท สวีฟท์ จำกัด)
กรุณาระบุ  
65/2 หมู่ 6 ตำบล ดอนข่อย อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มส่งเสริมผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้านตะวัน
กรุณาระบุ  
ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี 71160
ระยะเวลาส่งมอบ : 4 กุมภาพันธ์ 2547 - 3 กุมภาพันธ์ 2550
ปริมาณรวม : 255.000 ตัน

หน่อไม้ฝรั่ง

แหล่งผลิต : กาญจนบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 255.000 ตัน