ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ถั่วเหลือง

วันที่ทำกิจกรรม : 14 กุมภาพันธ์ 2547
สถานที่ : จังหวัด หนองคาย

เกรดสกัดน้ำมัน 10.50 บาท/กก. เกรดอาหารสัตว์ 11.00 บาท/กก. เกรดแปรรูปผลิตภัณ์อาหาร 12.50 บาท/กก.แต่ราคาที่ส่งมอบสูงกว่าราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาประมาณ 4.85-5.00 บาท/กก. ปริมาณส่งมอบน้อยกว่าสัญญาเนื่องจากผลผลิตน้อยกว่าที่คาดการณ์

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ถั่วเหลือง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ร้าน ส.เสริมสร้างพืชผล
นาย ชัชชัย จารุวรรณากร
263-266 ถนน ท่ามะนาว ตำบล ลำนารายณ์ อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี 15130
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง จังหวัดหนองคาย
กรุณาระบุ  
ตำบล ด่านศรีสุข อำเภอ โพธิ์ตาก จังหวัด หนองคาย 43130
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 เมษายน 2547 - 31 พฤษภาคม 2547
ปริมาณรวม : 456.290 ตัน

ถั่วเหลือง

แหล่งผลิต : หนองคาย
ปริมาณตามสัญญา : 456.290 ตัน