ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ข้าวหอมปทุมธานี 1

วันที่ทำกิจกรรม : 4 มิถุนายน 2547
สถานที่ : จังหวัด พิจิตร

เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ 82% สิ่งเจือปนไม่เกิน 8% ความชื้นไม่เกิน 30% ราคา 4.3 บาท/กก. แต่ราคาที่ส่งมอบสูงกว่าราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา ประมาณ 0.2 บาท/กก.


สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวหอมปทุมธานี 1
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
โรงสีไฟกิจอุดมบางมูลนาก
นาย ไพศาล ดาราพงศ์สถาพร
210 ถนน ประเวศน์ใต้ ตำบล บางมูลนาก อำเภอ บางมูลนาก จังหวัด พิจิตร 66120
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมปทุมธานี 1 อำเภอบางมูลนาก
นาย เชิด กล่อมจิต
43/1 หมู่ 5 ถนน บางมูลนาก-ตะพานหิน ตำบล หอไกร อำเภอ บางมูลนาก จังหวัด พิจิตร 66120
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤษภาคม 2547 - 31 กรกฏาคม 2548
ปริมาณรวม : 1,000.000 ตัน

ข้าวหอมมะลิ

แหล่งผลิต : พิจิตร
ปริมาณตามสัญญา : 1,000.000 ตัน