ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

หน่อไม้ฝรั่ง (ปลอดสารพิษ)

วันที่ทำกิจกรรม : 8 มิถุนายน 2547
สถานที่ : จังหวัด เลย

เป็นหน่อไม้ฝรั่งมาตรฐานเกษตร์อินทรีย์เท่านั้น ส่งมอบวันละ 1,000 - 1,100 กก.


สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หน่อไม้ฝรั่ง (ปลอดสารพิษ)
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
วิลาสิณีฟาร์ม
นาง วิลาสินี โคจำนง
80/16 หมู่ 6 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ 086-000-8944,044-869-499 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรบ้านใหม่ศาลาเฟือง
นาย บุญทักษ์ แก้วพิลารมย์
หมู่บ้าน บ้านใหม่ศาลาเฟือง ตำบล นาซ่าว อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย 42110
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤศจิกายน 2547 - 1 พฤศจิกายน 2550
ปริมาณรวม : 1,095.000 ตัน

หน่อไม้ฝรั่ง

แหล่งผลิต : เลย
ปริมาณตามสัญญา : 1,095.000 ตัน