ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ถั่วเหลือง

วันที่ทำกิจกรรม : 13 ธันวาคม 2547
สถานที่ : จังหวัด หนองคาย

สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย คุณภาพถั่วเหลืองไม่ค่อยดี

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ถั่วเหลือง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ร้าน ส.เสริมสร้างพืชผล
กรุณาระบุ  
263-266 ถนน ท่ามะนาว ตำบล ลำนารายณ์ อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี 15130
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง จังหวัดหนองคาย
กรุณาระบุ  
ตำบล ด่านศรีสุข อำเภอ โพธิ์ตาก จังหวัด หนองคาย 43130
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 เมษายน 2548 - 30 เมษายน 2548
ปริมาณรวม : 178.000 ตัน

ถั่วเหลือง

แหล่งผลิต : หนองคาย
ปริมาณตามสัญญา : 178.000 ตัน