ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

หน่อไม้ฝรั่ง

วันที่ทำกิจกรรม : 24 กุมภาพันธ์ 2548
สถานที่ : จังหวัด กาญจนบุรี

หน่อไม้ฝรั่งสีเขียว เกรด A 55บาท/กก. เกรด B 40บาท/กก. เกรดC 30บาท/กก. หน่อไม้ฝรั่งตกเกรด หน่อเอ ขาว ตูม 25บาท/กก.หน่อใหญ่ 18 บาท/กก.,กลาง 12บาท/กก.,เล็ก 5บาท/กก

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หน่อไม้ฝรั่ง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
นาย จารึก ปรมานนท์
99 หมู่ 1 ตำบล แก่งเสี้ยน อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0-3465-3323-4 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ตำบลหนองกลุ่ม
นาย วิรัฐ เนียมเกิด
36/2 หมู่ 2 ตำบล หนองกุ่ม อำเภอ บ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี 71160
ระยะเวลาส่งมอบ : 24 กุมภาพันธ์ 2548 - 23 ธันวาคม 2549
ปริมาณรวม : 155.000 ตัน

หน่อไม้ฝรั่ง

แหล่งผลิต : กาญจนบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 155.000 ตัน