ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ถั่วเหลือง

วันที่ทำกิจกรรม : 11 มีนาคม 2548
สถานที่ : จังหวัด ตาก

ราคา กก.ละ 11 บาท

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ถั่วเหลือง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืชผลสุวรรณภูมิ
กรุณาระบุ  
แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 034-653323-4 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง จังหวัดตาก
กรุณาระบุ  
ตำบล ประดาง อำเภอ วังเจ้า จังหวัด ตาก
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มิถุนายน 2548 - 31 กรกฏาคม 2548
ปริมาณรวม : 122.500 ตัน

ถั่วเหลือง

แหล่งผลิต : ตาก
ปริมาณตามสัญญา : 122.500 ตัน