ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันที่ทำกิจกรรม : 3 มิถุนายน 2548
สถานที่ : จังหวัด ตาก

ราคา กก. ละ 4.5 บาท

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืชผลสุวรรณภูมิ
กรุณาระบุ  
แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 034-653323-4 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดตาก
กรุณาระบุ  
จังหวัด ตาก
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ตุลาคม 2548 - 31 ธันวาคม 2548
ปริมาณรวม : 910.000 ตัน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

แหล่งผลิต : ตาก
ปริมาณตามสัญญา : 910.000 ตัน