ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ข้าวเปลือกเจ้า

วันที่ทำกิจกรรม : 14 มิถุนายน 2548
สถานที่ : จังหวัด พิจิตร

เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ 98% สิ่งเจือปนไม่เกิน 2% ความชื้นไม่เกิน 15% ราคา ตัน ละ 6,600 บาท

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวเปลือกเจ้า
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
โรงสีชุมชนทับคล้อ
นาย บำรุง วรรณชาติ
129 หมู่ 8 ตำบล ทับคล้อ อำเภอ ทับคล้อ จังหวัด พิจิตร 66150
โทรศัพท์ 081-727-7753 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรทำนา ทับคล้อ
นาย สอิ้ง ขำปู่
478 หมู่ 8 ตำบล ทับคล้อ อำเภอ ทับคล้อ จังหวัด พิจิตร 66150
ระยะเวลาส่งมอบ : 20 พฤศจิกายน 2548 - 28 กุมภาพันธ์ 2549
ปริมาณรวม : 3,000.000 ตัน

ข้าวเปลือกเจ้า

แหล่งผลิต : พิจิตร
ปริมาณตามสัญญา : 3,000.000 ตัน