ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

หน่อไม้ฝรั่ง

วันที่ทำกิจกรรม : 15 สิงหาคม 2548
สถานที่ : จังหวัด นครปฐม

หน่อเอตกเกรด ราคา 21-25 บาท หน่อบีและหน่อซีตกเกรด 16-20 บาท

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หน่อไม้ฝรั่ง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย สุนทร บุญสุวรรณ์ 121/1 หมู่ 5 ตำบล ทุ่งขวาง อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งปลอดสารพิษ อำเภอเมืองนครปฐม
กรุณาระบุ  
159 หมู่ 7 ตำบล หนองงูเหลือม อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000
ระยะเวลาส่งมอบ : 15 สิงหาคม 2548 - 14 สิงหาคม 2549
ปริมาณรวม : 800.000 ตัน

หน่อไม้ฝรั่ง

แหล่งผลิต : นครปฐม
ปริมาณตามสัญญา : 800.000 ตัน