ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

มะเขือเทศ

วันที่ทำกิจกรรม : 20 ตุลาคม 2548
สถานที่ : จังหวัด อุดรธานี

มะเขือเทศผลแดงสด /ไม่มีขั้ว/หนอน ไม่มีโคลนติดจับ ไม่มีนก หนู แมลง ติดเจาะผล ขนาดผลไม่เกิน 25 ผล/กก. มีอายุครบการเก็บเกี่ยว (ไม่ต่ำกว่า 70วัน/หลังปลูก)

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะเขือเทศ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด
กรุณาระบุ  
99/1 หมู่ 4 ถนน มิ่งเมือง ตำบล พานพร้าว อำเภอ ศรีเชียงใหม่ จังหวัด หนองคาย 43130
โทรศัพท์ 042-451410-2 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
กรุณาระบุ  
อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กุมภาพันธ์ 2549 - 28 กุมภาพันธ์ 2549
ปริมาณรวม : 74.000 ตัน

มะเขือเทศ

แหล่งผลิต : อุดรธานี
ปริมาณตามสัญญา : 74.000 ตัน