ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เมล็ดละหุ่ง

วันที่ทำกิจกรรม : 7 เมษายน 2549
สถานที่ : จังหวัด ตาก

เกรดคละเมล็ดกะเทาะเปลือก ส่งมอบ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ท่าสองยาง

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : เมล็ดละหุ่ง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืชผลสุวรรณภูมิ
นาย เริงชัย สุวรรณ
แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 034-653323-4 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรบ้านท่าสองยาง
กรุณาระบุ  
ตำบล แม่สอง อำเภอ ท่าสองยาง จังหวัด ตาก 63150
ระยะเวลาส่งมอบ : 7 เมษายน 2549 - 31 มีนาคม 2550
ปริมาณรวม : 20.000 ตัน

เมล็ดละหุ่ง

แหล่งผลิต : ตาก
ปริมาณตามสัญญา : 20.000 ตัน