ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ถั่วเหลือง

วันที่ทำกิจกรรม : 24 เมษายน 2549
สถานที่ : จังหวัด หนองคาย

เกรดสกัดน้ำมันพืชขนาดของเมล็ดคละ ความชื้นไม่เกิน 13 % เกรดผลิตอาหารสัตว์สีผิวเมล็ดเหลืองมัน ความชื้นไม่เกิน 13 % ชำระเงินทันทีที่มีการส่งมอบ ณ จุดรับซื้อของหมู่บ้านที่ตกลงกัน หมายเหตุ กลุ่มเกษตรกรบิดพลิ้วสัญญา เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ปลูกให้กับศูนย์ขยายพันธ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ถั่วเหลือง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธีราพืชไร่
นาย ประสิทธิ์ แซ่จิว
143 หมู่ 5 ถนน สายบ้านหยวก ตำบล ศรีสำราญ อำเภอ น้ำโสม จังหวัด อุดรธานี 41210
โทรศัพท์ 044 419627 โทรสาร 044 419897
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรกิ่งอำเภอรัตนวาปี
นาย สุพรรณ ศรีชัยชนะ
115 หมู่ 7 ตำบล บ้านต้อน อำเภอ รัตนวาปี จังหวัด หนองคาย 43120
ระยะเวลาส่งมอบ : 24 เมษายน 2549 - 30 เมษายน 2549
ปริมาณรวม : 77.120 ตัน

ถั่วเหลือง

แหล่งผลิต : หนองคาย
ปริมาณตามสัญญา : 77.120 ตัน