ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ถั่วเหลือง

วันที่ทำกิจกรรม : 25 เมษายน 2549
สถานที่ : จังหวัด อุดรธานี

ความชื้นไม่เกิน 13 %

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ถั่วเหลือง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ร้าน ส.เสริมสร้างพืชผล
กรุณาระบุ  
263-266 ถนน ท่ามะนาว ตำบล ลำนารายณ์ อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี 15130
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มผู้ปลูกถั่วเหลืองหนองคำโคกผักตบ
กรุณาระบุ  
91 หมู่ 8 ตำบล อูบมุง อำเภอ หนองวัวซอ จังหวัด อุดรธานี 41220
ระยะเวลาส่งมอบ : 25 เมษายน 2549 - 7 พฤษภาคม 2549
ปริมาณรวม : 35.000 ตัน

ถั่วเหลือง

แหล่งผลิต : อุดรธานี
ปริมาณตามสัญญา : 35.000 ตัน