ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

สับปะรด

วันที่ทำกิจกรรม : 4 กรกฏาคม 2549
สถานที่ : จังหวัด ลำปาง

ขนาดเล็ก 2 บ./กก. ขนาดใหญ่ 2.30-2.50 บ./กก. ขนาดใหญ่(คละเกรด) 0.50-2.30 บ./กก. ส่งมอบ ณ สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรด จ.ลำปาง ชำระเงินทันทีเมื่อส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : สับปะรด
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ปราณบุรีสับปะรดกระป๋อง จำกัด
นาย สนิท วังสุนันท์
ตำบล ปราณบุรี อำเภอ ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77120
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด
กรุณาระบุ อำนวย บุญเรือง
689 หมู่ 3 ถนน พหลโยธิน สายลำปาง-งาว ตำบล บ้านเสด็จ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 085-7217773 โทรสาร 054-342511
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มิถุนายน 2549 - 31 กรกฏาคม 2549
ปริมาณรวม : 71.210 ตัน

สับปะรด

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 14 กันยายน 2560 - 14 กันยายน 2560

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป / คุณภาพ

-  เป็นสับปะรดทั้งผล มีหรือไม่มีจุกและก้าน ผลมีความสด ถ้ามีจุกต้องไม่มีใบตายหรือใบแห้ง

-  ไม่มีรอยช้ำ ไม่มีลักษณะของแดดเผา ผลแกน และไม่เน่าเสีย

-  สะอาด ปราสจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ ไม่มีตำหนิที่เห็นเด่นชัด

-  ไม่มีศัตรูพืช ที่มีผลต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลผลิต และไม่มีความเสียหายเนื่องจากศัตรูพืช

-  ปลอดจากความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำ-สูง ปลอดจากกลิ่นและรสชาติแปลกปลอม

-  ไม่มีความผิดปกติจากความชื้นภายนอก โดยไม่รวมหยดน้ำที่เกิดจากการนำผลผลิตออกห้องเย็น


แหล่งผลิต : ลำปาง
ปริมาณตามสัญญา : 71.210 ตัน