ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกชัยนาท

วันที่ทำกิจกรรม : 18 กรกฏาคม 2549
สถานที่ : จังหวัด นครสวรรค์

ข้าว 5% ความชื้นไม่เกิน 15% เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ 98%

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกชัยนาท
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท โรงสีไฟเทพนิมิตร จำกัด
นาย ศักดิ์ชัย เตชะวัฒนบำรุงกิจ
379 หมู่ 1 ตำบล ท่าตะโก อำเภอ ท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์ 60160
โทรศัพท์ 056-249202 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
ศูนย์ขยายผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชน
นาย สวัสดิ์ พันธ์กอง
14/4 หมู่ 3 ตำบล หัวถนน อำเภอ ท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์ 60160
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ตุลาคม 2549 - 28 กันยายน 2550
ปริมาณรวม : 3,000.000 ตัน

เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกชัยนาท

แหล่งผลิต : นครสวรรค์
ปริมาณตามสัญญา : 3,000.000 ตัน