ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

หน่อไม้ฝรั่ง

วันที่ทำกิจกรรม : 15 สิงหาคม 2549
สถานที่ : จังหวัด นครปฐม

ส่งมอบในปริมาณทั้งหมดที่ผู้ขายเก็บเกี่ยวได้ให้แก่ผู้ซื้อเป็นประจำทุกวัน ชำระเงิน ให้กับผู้ขายเป็นงวด ๆ ละ 7 วัน เป็นเงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หน่อไม้ฝรั่ง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย สุนทร บุญสุวรรณ์ 121/1 หมู่ 5 ตำบล ทุ่งขวาง อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งปลอดสารพิษทะเลบก
นาย วิชัย พูลผล
12 หมู่ 6 ตำบล กระตีบ อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73180
ระยะเวลาส่งมอบ : 15 สิงหาคม 2549 - 14 กรกฏาคม 2550
ปริมาณรวม : 270.000 ตัน

หน่อไม้ฝรั่ง

แหล่งผลิต : นครปฐม
ปริมาณตามสัญญา : 270.000 ตัน