ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

หน่อไม้ฝรั่ง

วันที่ทำกิจกรรม : 23 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ : จังหวัด นครปฐม

ต้องเก็บเกี่ยวในวันส่งมอบเท่านั้น, ต้องคัดเกรด ตัดความยาวตามมาตรฐาน ห้ามแช่น้ำเพื่อเพิ่มน้ำหนัก และปราศจากสารพิษตกค้าง ส่งมอบ ณ จุดรับซื้อที่ตกลงกัน ชำระเงินเป็นงวดๆละ 7 วัน เป็นเช็ค เงินสด หรือโอนผ่านธนาคารโดยชำระเงินสดภายใน 4 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หน่อไม้ฝรั่ง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ลี กรีน โพรดักท์ส จำกัด
นางสาว จึงเหมย แซซึ
107/667 หมู่ 5 ถนน เศรษฐกิจ ตำบล ท่าไม้ อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งเกษตรพัฒนา ตำบลหนองงูเหลือม
นาย ศักดิ์ชัย อมรพงษ์ไพศาล
46 หมู่ 2 ตำบล หนองงูเหลือม อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000
ระยะเวลาส่งมอบ : 12 พฤศจิกายน 2549 - 11 พฤศจิกายน 2550
ปริมาณรวม : 355.940 ตัน

หน่อไม้ฝรั่ง

แหล่งผลิต : นครปฐม
ปริมาณตามสัญญา : 355.940 ตัน