ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

มะเขือเทศ

วันที่ทำกิจกรรม : 7 ธันวาคม 2549
สถานที่ : จังหวัด หนองคาย

คุณภาพ/มาตรฐาน คือ มะเขือเทศสดแดง เก็บผลไม่ติดขั้ว ไม่มีศัตรูพืชเจาะ ไม่มีโคลน ,ขนาดผลไม่เกิน 25 ผล/กก. ,อายุเก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่า 70 วัน หลังปลูก ส่งมอบ ณ จุดรับซื้อของหมู่บ้านตามที่ตกลงกัน ผู้ซื้อเตรียมภาชนะบรรจุ ชำระเงินภายหลังจากการส่งมอบ ภายใน 15

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะเขือเทศ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด
นาย ธีรพล สุปันดี
99/1 หมู่ 4 ถนน มิ่งเมือง ตำบล พานพร้าว อำเภอ ศรีเชียงใหม่ จังหวัด หนองคาย 43130
โทรศัพท์ 042-451410-2 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ จังหวัดหนองคาย
นาง วันเพ็ญ โพธิ์นักขา
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย 43000
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2550 - 28 กุมภาพันธ์ 2550
ปริมาณรวม : 260.000 ตัน

มะเขือเทศ

แหล่งผลิต : หนองคาย
ปริมาณตามสัญญา : 260.000 ตัน