ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ข้าวโพดหวานฝักสด

วันที่ทำกิจกรรม : 7 มีนาคม 2550
สถานที่ : จังหวัด กาฬสินธุ์

ใช้พันธุ์ ไฮบริกซ์ 3, เอทีเอส 5, ซูก้า 75 ขนาด ฝักไม่เกิน 3.5 ฝัก/กก. ส่งมอบ ณ บจก. ริเวอร์แควอินเตอร์เนชั่นแนล ค่าขนส่งแบ่งจ่ายคนละครึ่ง ชำระเงินภายหลังส่งมอบไม่เกิน 15 วัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดหวานฝักสด
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
นาย สมบูรณ์ อิทธิวรกุล
99 หมู่ 1 ตำบล แก่งเสี้ยน อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0-3465-3323-4 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำห้วยผึ้ง-ฝาสะทด จำกัด
นาย เรืองสุข วิไชยโย
68/1 หมู่ 6 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน ห้วยผึ้ง-นาคู ตำบล นิคมห้วยผึ้ง อำเภอ ห้วยผึ้ง จังหวัด กาฬสินธุ์ 46240
โทรศัพท์ 043-869352 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 15 มีนาคม 2550 - 10 เมษายน 2550
ปริมาณรวม : 879.750 ตัน

ข้าวโพดหวานฝักสด

แหล่งผลิต : กาฬสินธุ์
ปริมาณตามสัญญา : 879.750 ตัน