ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ข้าวโพดหวาน

วันที่ทำกิจกรรม : 28 มีนาคม 2550
สถานที่ : จังหวัด กาญจนบุรี

ไม่เกิน 4 ฝัก/กก.

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดหวาน
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
นาย เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์
99 หมู่ 1 ตำบล แก่งเสี้ยน อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0-3465-3323-4 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน
กรุณาระบุ  
ตำบล บ้านเหนือ อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71000
ระยะเวลาส่งมอบ : 28 มีนาคม 2550 - 29 มีนาคม 2551
ปริมาณรวม : 650.000 ตัน

ข้าวโพดหวาน

แหล่งผลิต : กาญจนบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 650.000 ตัน