ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เมล็ดพันธุ์ข้าวเหลืองประทิว

วันที่ทำกิจกรรม : 22 มิถุนายน 2550
สถานที่ : จังหวัด นครสวรรค์

เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ 98เมล็ดพันธุ์อื่น ๆ สูงสุดไม่เกิน 2% สิ่งเจือปนสูงสุดไม่เกิน 2%

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : เมล็ดพันธุ์ข้าวเหลืองประทิว
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ ท่าข้าวเทพประทานพร
กรุณาระบุ  
379 หมู่ 1 ตำบล ท่าตะโก อำเภอ ท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์ 60160
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาย ถวิล มนต์ฉนวน 318/7 หมู่ 7 ตำบล วังใหญ่ อำเภอ ท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์ 60160
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ตุลาคม 2550 - 28 กุมภาพันธ์ 2551
ปริมาณรวม : 180.000 ตัน

เมล็ดพันธุ์ข้าวเหลืองประทิว

แหล่งผลิต : นครสวรรค์
ปริมาณตามสัญญา : 180.000 ตัน