ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

กระเจี๊ยบแดงแห้ง

วันที่ทำกิจกรรม : 6 กรกฏาคม 2550
สถานที่ : จังหวัด อุดรธานี

กระเจี๊ยบแดงแห้งสนิท ความชื้นไม่เกิน 11% ไม่มีเม็ด ไม่มีเชื้อรา สะอาด ไม่มีสิ่งอื่น ๆ ปลอมปน ราคา 50 บ. / กก. สถานที่ส่งมอบ จุดรับซื้อของหมู่บ้านที่ตกลงกัน ชำระเงินทันทีที่ได้รับการส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเจี๊ยบแดงแห้ง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ร้าน ส.เสริมสร้างพืชผล
นาย ชัชชัย จารุวรรณาการ
263-266 ถนน ท่ามะนาว ตำบล ลำนารายณ์ อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี 15130
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบแดง จังหวัดอุดรธานี
กรุณาระบุ  
จังหวัด อุดรธานี
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤศจิกายน 2551 - 31 มกราคม 2551
ปริมาณรวม : 30.000 ตัน

กระเจี๊ยบแดงแห้ง

แหล่งผลิต : อุดรธานี
ปริมาณตามสัญญา : 30.000 ตัน