ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ข้าวเปลือกหอมมะลิ

วันที่ทำกิจกรรม : 29 สิงหาคม 2550
สถานที่ : จังหวัด ร้อยเอ็ด

ข้าวนาปี 50/51 เมล็ดพันธุ์แท้ สิ่งเจือปนไม่เกิน 2% ความชื้นไม่เกิน 14% ชำระเงินทันทีที่ได้รับการส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวเปลือกหอมมะลิ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตร สุวรรณภูมิ จำกัด
กรุณาระบุ  
1 หมู่ 20 ถนน สุวรรณภูมิ-ยโสธร ตำบล สระคู อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด 45130
โทรศัพท์ 043-580-223 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ อำเภอสุวรรณภูมิ
กรุณาระบุ  
ตำบล สระคู อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด 45130
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ธันวาคม 2550 - 1 กุมภาพันธ์ 2551
ปริมาณรวม : 300.200 ตัน

ข้าวเปลือกหอมมะลิ

แหล่งผลิต : ร้อยเอ็ด
ปริมาณตามสัญญา : 300.200 ตัน