ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ข้าวเปลือกหอมมะลิ

วันที่ทำกิจกรรม : 30 สิงหาคม 2550
สถานที่ : จังหวัด ร้อยเอ็ด

ข้าวนาปี 50/51 เมล็ดพันธุ์แท้ สิ่งเจือปนไม่เกิน 2% ความชื้นไม่เกิน 14% ชำระเงินทันทีที่ได้รับการส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวเปลือกหอมมะลิ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตร โพนทราย จำกัด
กรุณาระบุ  
123 หมู่ 2 ตำบล โพนทราย อำเภอ โพนทราย จังหวัด ร้อยเอ็ด 45240
โทรศัพท์ 043-595-041 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ อำเภอโพนทราย
กรุณาระบุ  
ตำบล โพนทราย อำเภอ โพนทราย จังหวัด ร้อยเอ็ด 45240
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ธันวาคม 2550 - 1 กุมภาพันธ์ 2551
ปริมาณรวม : 286.300 ตัน

ข้าวเปลือกหอมมะลิ

แหล่งผลิต : ร้อยเอ็ด
ปริมาณตามสัญญา : 286.300 ตัน