ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

หน่อไม้ฝรั่ง

วันที่ทำกิจกรรม : 13 ธันวาคม 2550
สถานที่ : จังหวัด นครปฐม

รับซื้อทั้งหมด โดยมีมาตรฐานคุณภาพ คือ เกรดเอ มีความยาวหน่อไม่เกิน 25 ซ.ม. เกรดเอสไม่เกิน 20 ซ.ม. โดยส่วนที่มีสีเขียวต้องมีความยาวากกว่า 13 ซ.ม. ขึ้นไป ต้องเก็บเกี่ยวในวันส่งมอบเท่านั้น ห้ามแช่น้ำเพื่อเพิ่มน้ำหนัก และปราศจากสารพิษตกค้างใดๆทั้งสิ้น ราคา เกร

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หน่อไม้ฝรั่ง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ลี กรีน โพรดักท์ส จำกัด
นางสาว จึงเหมย แซซึ
107/667 หมู่ 5 ถนน เศรษฐกิจ ตำบล ท่าไม้ อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งเกษตรพัฒนา ตำบลหนองงูเหลือม
นาย ศักดิ์ชัย อมรพงษ์ไพศาล
46 หมู่ 2 ตำบล หนองงูเหลือม อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000
ระยะเวลาส่งมอบ : 12 พฤศจิกายน 2550 - 11 พฤศจิกายน 2551
ปริมาณรวม : 338.190 ตัน

หน่อไม้ฝรั่ง

แหล่งผลิต : นครปฐม
ปริมาณตามสัญญา : 338.190 ตัน