ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

มะเขือเทศ

วันที่ทำกิจกรรม : 17 มกราคม 2551
สถานที่ : จังหวัด นครพนม

คุณภาพ/มาตรฐาน คือ มะเขือเทศสดแดง เก็บผลไม่ติดขั้ว ไม่มีศัตรูพืชเจาะ ,ไม่มีโคลน ,ขนาดผลไม่เกิน 25 ผล/กก. ,อายุเก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่า 70 วัน หลังปลูก ราคา 1.80 บาท/กก.ส่งมอบ ณ จุดรับซื้อของหมู่บ้านตามที่ตกลงกัน ผู้ซื้อเตรียมภาชนะบรรจุ ชำระเงินสดภายใน 30 ว

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะเขือเทศ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด
นาย ธีรพล สุปันตี
99/1 หมู่ 4 ถนน มิ่งเมือง ตำบล พานพร้าว อำเภอ ศรีเชียงใหม่ จังหวัด หนองคาย 43130
โทรศัพท์ 042-451410-2 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ จังหวัดนครพนม
นาง มลฤดี โกศล
ตำบล บ้านแพง อำเภอ บ้านแพง จังหวัด นครพนม 48140
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2551 - 31 มีนาคม 2551
ปริมาณรวม : 750.000 ตัน

มะเขือเทศ

แหล่งผลิต : นครพนม
ปริมาณตามสัญญา : 750.000 ตัน