ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ข้าวโพดหวานฝักสด

วันที่ทำกิจกรรม : 22 มกราคม 2551
สถานที่ : จังหวัด กาญจนบุรี

ราคา กก.ละ 3.55 บาท ยกเว้น พ.ค.-ก.ค.49 กก.ละ 3.50 บาท/กก. ขนาด ไม่เกิน 4 ฝัก/กก. ส่งมอบทุกเดือน ชำระเงินภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดจากเดือนที่ส่งมอบสินค้า

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดหวานฝักสด
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
นาย จารึก ปรมานนท์
99 หมู่ 1 ตำบล แก่งเสี้ยน อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0-3465-3323-4 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน
นาย วิฑูรย์ อุดมเจริญศิลป์
ตำบล บ้านเหนือ อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71000
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551
ปริมาณรวม : 13,198.000 ตัน

ข้าวโพดหวานฝักสด

แหล่งผลิต : กาญจนบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 13,198.000 ตัน