ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ข้าวโพดหวานฝักสด

วันที่ทำกิจกรรม : 4 มีนาคม 2551
สถานที่ : จังหวัด กาฬสินธุ์

ราคา กก.ละ 4.50 บาท โดยมีคุณภาพมาตรฐานคือ ขนาดฝักโดยเฉลี่ยไม่เกิน 3.50 ฝัก/กก. การยอมรับตำหนิตามข้อกำหนดของโรงงาน จ่ายเงิน 2 ครั้ง ครั้งแรก 1 เม.ย. 51 ครั้งที่ 2 11 เม.ย. 51
(ราคา ซื้อขายจริงตอนส่งมอบ กก.ละ 4.45 บาท)

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดหวานฝักสด
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
นาย เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์
99 หมู่ 1 ตำบล แก่งเสี้ยน อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0-3465-3323-4 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำห้วยผึ้ง-ฝาสะทด จำกัด
นาย เรืองสุข วิไชยโย
68/1 หมู่ 6 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน ห้วยผึ้ง-นาคู ตำบล นิคมห้วยผึ้ง อำเภอ ห้วยผึ้ง จังหวัด กาฬสินธุ์ 46240
โทรศัพท์ 043-869352 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 18 มีนาคม 2551 - 5 เมษายน 2551
ปริมาณรวม : 900.800 ตัน

ข้าวโพดหวานฝักสด

แหล่งผลิต : กาฬสินธุ์
ปริมาณตามสัญญา : 900.800 ตัน