ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์

วันที่ทำกิจกรรม : 7 มิถุนายน 2551
สถานที่ : จังหวัด ร้อยเอ็ด

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ผ่านการรับรอง ราคานำตลาดตันละ 500 บาท
หมายเหตุ ส่งมอบไม่ครบเนื่องจากเกิดภาวะฝนแล้ง
- รัฐบาลรับจำนำสูงกว่าตลาด กก.ละ 1 บาท แต่โรงสีรับซื้อราคาสูงกว่าตลาด กก.ละ 0.50 บาท ทำให้เกษตรกรเข้าโครงการรับจำนำ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีศรีแสงดาว
นาย พนม ศรีแสนปาง
188 หมู่ 6 ตำบล สระคู อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด 45130
โทรศัพท์ 043-581281-1 โทรสาร 043-532274
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ อำเภอสุวรรณภูมิ
กรุณาระบุ  
ตำบล สระคู อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด 45130
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2552 - 28 กุมภาพันธ์ 2552
ปริมาณรวม : 708.800 ตัน

ข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์

แหล่งผลิต : ร้อยเอ็ด
ปริมาณตามสัญญา : 708.800 ตัน