ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 พันธ์ขยาย

วันที่ทำกิจกรรม : 28 กรกฏาคม 2551
สถานที่ : จังหวัด ร้อยเอ็ด

เป็นข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 พันธุ์ขยายเมล็ดพันธุ์แท้อย่างน้อย 98% สิ่งเจือปนไม่เกิน 2% ความชื้นไม่เกิน 14% ราคาสูงกว่าตลาดทั่วไปไม่เกิน 20%
หมายเหตุ ส่งมอบไม่ครบเนื่องจากเกิดภาวะภัยแล้ง

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 พันธ์ขยาย
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตร สุวรรณภูมิ จำกัด
กรุณาระบุ  
1 หมู่ 20 ถนน สุวรรณภูมิ-ยโสธร ตำบล สระคู อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด 45130
โทรศัพท์ 043-580-223 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ อำเภอสุวรรณภูมิ
กรุณาระบุ  
ตำบล สระคู อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด 45130
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ธันวาคม 2551 - 1 กุมภาพันธ์ 2552
ปริมาณรวม : 233.100 ตัน

ข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 พันธ์ขยาย

แหล่งผลิต : ร้อยเอ็ด
ปริมาณตามสัญญา : 233.100 ตัน