ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 พันธ์ขยาย

วันที่ทำกิจกรรม : 29 กรกฏาคม 2551
สถานที่ : จังหวัด ร้อยเอ็ด

เป็นข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 พันธุ์ขยายเมล็ดพันธุ์แท้อย่างน้อย 98% สิ่งเจือปนไม่เกิน 2% ความชื้นไม่เกิน 14% ราคาสูงกว่าตลาดทั่วไปไม่เกิน 20%
หมายเหตุ ส่งมอบไม่ครบเนื่องจากเกิดภาวะภัยแล้ง

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 พันธ์ขยาย
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตร โพนทราย จำกัด
กรุณาระบุ  
123 หมู่ 2 ตำบล โพนทราย อำเภอ โพนทราย จังหวัด ร้อยเอ็ด 45240
โทรศัพท์ 043-595-041 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ อำเภอโพนทราย
กรุณาระบุ  
ตำบล โพนทราย อำเภอ โพนทราย จังหวัด ร้อยเอ็ด 45240
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ธันวาคม 2551 - 1 กุมภาพันธ์ 2552
ปริมาณรวม : 137.300 ตัน

ข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 พันธ์ขยาย

แหล่งผลิต : ร้อยเอ็ด
ปริมาณตามสัญญา : 137.300 ตัน