ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

หน่อไม้ฝรั่ง

วันที่ทำกิจกรรม : 20 สิงหาคม 2551
สถานที่ : จังหวัด นครปฐม

ราคา หน่อ เอ ตกเกรด ไม่ต่ำกว่า ก.ก.ละ 30 บาท หน่อบี+ซี 20 บาท,หน่อบีตูม 30 บาท, หน่อแซท 10 บาท ชำระเป็นเงินสด งวดละ 7 วัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หน่อไม้ฝรั่ง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย สุนทร บุญสุวรรณ์ 121/1 หมู่ 5 ตำบล ทุ่งขวาง อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งปลอดสารพิษทะเลบก
นาย วิชัย พูลผล
12 หมู่ 6 ตำบล กระตีบ อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73180
ระยะเวลาส่งมอบ : 20 สิงหาคม 2551 - 19 สิงหาคม 2552
ปริมาณรวม : 2,784.030 ตัน

หน่อไม้ฝรั่ง

แหล่งผลิต : นครปฐม
ปริมาณตามสัญญา : 2,784.030 ตัน