ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 พันธ์ขยาย

วันที่ทำกิจกรรม : 22 กันยายน 2551
สถานที่ : จังหวัด ร้อยเอ็ด

เป็นข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 พันธุ์ขยายเมล็ดพันธุ์แท้อย่างน้อย 98% สิ่งเจือปนไม่เกิน 2% ความชื้นไม่เกิน 14%
หมายเหตุ ส่งมอบไม่ครบเนื่องจากเกิดภาวะภัยแล้ง

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 พันธ์ขยาย
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด
นาง บุญเกิด ภานนท์
206 หมู่ 2 ถนน ปัทมานนท์ ตำบล เกษตรวิสัย อำเภอ เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด 45150
โทรศัพท์ 043-589-190 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
กรุณาระบุ  
อำเภอ เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ธันวาคม 2551 - 20 มีนาคม 2552
ปริมาณรวม : 223.200 ตัน

ข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 พันธ์ขยาย

แหล่งผลิต : ร้อยเอ็ด
ปริมาณตามสัญญา : 223.200 ตัน