ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 อินทรีย์

วันที่ทำกิจกรรม : 22 กันยายน 2551
สถานที่ : จังหวัด ร้อยเอ็ด

ข้าวเปลือกหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ มีข้าวหอมมะลิไทยไม่น้อยกว่า 95% ไม่มีสารพิษตกค้าง ความชื้นไม่เกิน 14% สิ่งเจือปนไม่เกิน 0.5%
ราคาสูงกว่าตลาดทั่วไป ตันละ 6,000 บาท
(ตามที่จัดอบรมเมื่อ 7 มิ.ย.51)
หมายเหตุ ส่งมอบไม่ครบเนื่องจากเกิดภาวะภัยแล้ง

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 อินทรีย์
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด
นาง บุญเกิด ภานนท์
206 หมู่ 2 ถนน ปัทมานนท์ ตำบล เกษตรวิสัย อำเภอ เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด 45150
โทรศัพท์ 043-589-190 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
กรุณาระบุ  
อำเภอ เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ธันวาคม 2551 - 20 มีนาคม 2552
ปริมาณรวม : 298.400 ตัน

ข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 อินทรีย์

แหล่งผลิต : ร้อยเอ็ด
ปริมาณตามสัญญา : 298.400 ตัน