ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายมะเขือเทศ จังหวัดนครพนม

วันที่ทำกิจกรรม : 13 ตุลาคม 2551
สถานที่ : จังหวัด นครพนม

คุณภาพ/มาตรฐาน

- มะเขือเทศผลสดแดง เก็บผลไม่ติดขั้ว ไม่มีศัตรูพืชเจาะ ,ไม่มีโคลน

- ขนาดผลไม่เกิน 25 ผล/กก.

- อายุเก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่า 70 วัน หลังปลูกราคา กก.ละ 2 บาท

ส่งมอบ ณ จุดรับซื้อของหมู่บ้านตามที่ตกลงกัน ผู้ซื้อเตรียมภาชนะบรรจุ

ชำระเงินสดภายใน 30


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 47 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะเขือเทศ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด
นาย ธีรพล สุปันตี
99/1 หมู่ 4 ถนน มิ่งเมือง ตำบล พานพร้าว อำเภอ ศรีเชียงใหม่ จังหวัด หนองคาย 43130
โทรศัพท์ 042-451410-2 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ จังหวัดนครพนม
กรุณาระบุ  
ตำบล บ้านแพง อำเภอ บ้านแพง จังหวัด นครพนม 48140
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2552 - 31 มีนาคม 2552
ปริมาณรวม : 1,100.000 ตัน

มะเขือเทศ

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มกราคม 2552 - 31 มีนาคม 2552

แหล่งผลิต : นครพนม
ปริมาณตามสัญญา : 1,100.000 ตัน