ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายหอมแดง ปี 2552

วันที่ทำกิจกรรม : 8 พฤศจิกายน 2551
สถานที่ : จังหวัด ศรีสะเกษ

เปลือกมีสีแดงอมม่วงตามธรรมชาติ รูปร่างกลมคล้ายลูกเกาลัด หัวสด สะอาด ไม่เน่า ไม่ขึ้นรา

ราคาตามตลาด จ.ศรีสะเกษ เฉลี่ยย้อนหลัง 3 วัน และมีผลผูกพันล่วงหน้า 3 วัน

โดยหอมแดงเบอร์ 3 รับซื้อในราคาไม่ต่ำกว่า กก.ละ 10 บาท

ส่วนขนาดอื่นๆให้ปรับราคาตามภาวะตลาด


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 135 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หอมแดง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ไชยเฟื่องฟูเทรดดิ้ง จำกัด
นาย ใช้ ชุน ฝาง
32/427 หมู่ 9 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหอมแดงเทศบาลตำบลยางชุมน้อย
นาย ลำเวียง สีหะวงษ์
106/2 หมู่ 10 ตำบล ยางชุมน้อย อำเภอ ยางชุมน้อย จังหวัด ศรีสะเกษ 33190
โทรศัพท์ 045-687734,084-2987260 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ธันวาคม 2551 - 31 มีนาคม 2552
ปริมาณรวม : 2,200.000 ตัน

หอมแดง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 ธันวาคม 2551 - 31 มีนาคม 2552

แหล่งผลิต : ศรีสะเกษ
ปริมาณตามสัญญา : 2,200.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หอมแดง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ตะวันพืชผล จำกัด
กรุณาระบุ  
444 หมู่ 3 ถนน ประชาอุทิศ ตำบล บ้านคลองสวน อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ 02-461-5080-5 โทรสาร 02-461-5088 มือถือ 089-683-7225 อีเมล์ tawan@tawanproduce.co.th เว็บไซต์ http://www.tawanproduce.co.th/about.php
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหอมแดงเทศบาลตำบลยางชุมน้อย
นาย ลำเวียง สีหะวงษ์
106/2 หมู่ 10 ตำบล ยางชุมน้อย อำเภอ ยางชุมน้อย จังหวัด ศรีสะเกษ 33190
โทรศัพท์ 045-687734,084-2987260 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ธันวาคม 2551 - 31 มีนาคม 2552
ปริมาณรวม : 50.000 ตัน

หอมแดง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 ธันวาคม 2551 - 31 มีนาคม 2552

แหล่งผลิต : ศรีสะเกษ
ปริมาณตามสัญญา : 50.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หอมแดง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ตลาดกลางผักและผลไม้ จังหวัดสงขลา
นาย พันศักดิ์ คุ้มครองพันธ์
99 หมู่ 3 ถนน อัมพวัน ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110
โทรศัพท์ 081-4900965 โทรสาร 074-582341,02-6284488
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
นาย กิตติพล แก้วพวง
แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10200
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ธันวาคม 2551 - 31 มีนาคม 2552
ปริมาณรวม : 2,000.000 ตัน

หอมแดง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 ธันวาคม 2551 - 31 มีนาคม 2552

แหล่งผลิต : ศรีสะเกษ
ปริมาณตามสัญญา : 2,000.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หอมแดง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด
นาย ทองคำ ผลตาล
99 หมู่ 2 ถนน พระราม2 ตำบล กาหลง อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 034-814 000-27,034-814 028 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหอมแดงเทศบาลตำบลยางชุมน้อย
นาย ลำเวียง สีหะวงษ์
106/2 หมู่ 10 ตำบล ยางชุมน้อย อำเภอ ยางชุมน้อย จังหวัด ศรีสะเกษ 33190
โทรศัพท์ 045-687734,084-2987260 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ธันวาคม 2551 - 31 มีนาคม 2552
ปริมาณรวม : 300.000 ตัน

หอมแดง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 ธันวาคม 2551 - 31 มีนาคม 2552

แหล่งผลิต : ศรีสะเกษ
ปริมาณตามสัญญา : 300.000 ตัน