ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายข้าวโพดฝักอ่อน และกระเจี๊ยบเขียว

วันที่ทำกิจกรรม : 17 ธันวาคม 2551
สถานที่ : จังหวัด นครปฐม

ข้าวโพดฝักอ่อน : เกรดเอ ราคารับซื้อขั้นต่ำ กก.ละ 26 บาท

ส่งมอบจริง กก.ละ 28 บ.กระเจี๊ยบเขียว : ราคา เกรด M ขั้นต่ำ กก.ละ 22 บาท ,เกรด L ขั้นต่ำ กก.ละ 10 บาท


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 160 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดฝักอ่อน
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟรุทส์ (กรุงเทพ) จำกัด
นาย วิฑูรย์ เลิศพงดี
29 หมู่ 5 ตำบล รางพิกุล อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดฝักอ่อนเพื่อการส่งออกตำบลรางพิกุล
นาย สมนึก โค้วสมบูรณ์
หมู่ 5 ตำบล รางพิกุล อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140
ระยะเวลาส่งมอบ : 17 ธันวาคม 2551 - 16 ธันวาคม 2552
ปริมาณรวม : 14.510 ตัน

ข้าวโพดฝักอ่อน

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 17 ธันวาคม 2551 - 16 ธันวาคม 2552

แหล่งผลิต : นครปฐม
ปริมาณตามสัญญา : 14.510 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเจี๊ยบเขียว
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท แพลนทาเฟรช จำกัด
นาย เอกรัตน์ มุ่งสวัสดิ์
82 หมู่ 4 ตำบล เขาขลุง อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพื่อการส่งออกห้วยหมอนทอง
นาง หนู อรุณรุต
หมู่ 1 ตำบล ห้วยหมอนทอง อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140
ระยะเวลาส่งมอบ : 17 ธันวาคม 2551 - 16 ธันวาคม 2552
ปริมาณรวม : 183.430 ตัน

กระเจี๊ยบเขียว

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 17 ธันวาคม 2551 - 16 ธันวาคม 2552

แหล่งผลิต : นครปฐม
ปริมาณตามสัญญา : 183.430 ตัน