ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายส้มเขียวหวานพันธุ์สีทอง

วันที่ทำกิจกรรม : 26 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ : ณ ห้องประชุมกลุ่มแม่สินพัฒนาผลิตส้มปลอดสารพิษ ตำบล แม่สิน อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย

          การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายส้มเขียวหวานพันธุ์สีทองปลอดภัยจากสารพิษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตส้มที่มีคุณภาพและลดปัญหาดินเสื่อมสภาพ โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ผลิตส้มเขียวหวานพันธุ์สีทองปลอดภัยจากสารพิษ ผู้แทน บมจ. สยามแม็คโคร ผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาแม่สิน ผู้แทนเกษตรจังหวัดสุโขทัย ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในส่วนกลาง 


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 34 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ส้มเขียวหวานพันธุ์สีทอง (ปลอดภัยจากสารพิษ)
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
นาย สถาพร คล้ายสิทธิ์
1468 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-067-8718 โทรสาร มือถือ 08-1733-4425
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มแม่สินพัฒนาผลิตส้มปลอดสารพิษ
นาย สมพงษ์ ปลาป๊อก
295 หมู่ 12 ตำบล แม่สิน อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย 64130
โทรศัพท์ นายสมพงษ์ โทรสาร มือถือ 087-840-0372
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ธันวาคม 2558 - 30 พฤศจิกายน 2559
ปริมาณรวม : 144.000 ตัน

หมายเหตุ : คุณสถาพร 081-733-4425
คุณสมพงษ์ 087-840-0372ส้มเขียวหวานพันธุ์สีทอง (ปลอดภัยจากสารพิษ)

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 ธันวาคม 2558 - 30 พฤศจิกายน 2559

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

  • เป็นส้มทั้งผล เนื้อแน่น สด และคงรูป
  • มีรูปทรง สี รสชาติ ตรงตามพันธุ์ สภาพภูมิประเทศ และฤดูกาล
  • ไม่เน่าเสีย ไม่มีรอยช้ำหรือตำหนิที่เดนชัดที่ผิวผล และหรือเสื่อมคุณภาพที่ทำให้ไม่เหมาะสมกับการบริโภค
  • ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลิตผล และต่อการยอมรับของผู้บริโภค
  • ต้องมีการปลอดภัยจากสารเคมี คือไม่มีสารเคมีตกค้าง และต้องมีระยะเวลาการเก็บ 15 วัน หลังจากใช้สารเคมีแล้ว
  • ไม่มีความเสียหายต่อคุณภาพผลิตผล เนื่องจากอุณภูมิต่ำและหรืออุณหภูมิสูง

 

 

 


แหล่งผลิต : สุโขทัย
ปริมาณตามสัญญา : 144.000 ตัน
การบรรจุ : 1 ตะกร้า เท่ากับ 25 กิโลกรัม
การชำระเงิน : 15 วัน หลังจากที่ได้รับการส่งมอบแล้ว