ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การอบรมการใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง และประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายข้าวเปลือกปทุมธานี 1

วันที่ทำกิจกรรม : 6 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด ตำบล สามชุก อำเภอ สามชุก จังหวัด สุพรรณบุรี

การอบรมเรื่อง "การใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง" และการประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายข้าวเปลือกปทุมธานี 1

เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดข้อตกลงและความรู้ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้แทนและสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด

สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด ผู้แทน หจก.โรงสีข้าวทรัพย์ถาวร ผู้แทนศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้แทนกรมการค้าภายใน 


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 60 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวเปลือกปทุมธานี 1
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนโรงสีข้าวสินทรัพย์ถาวร จำกัด
นาย ทนงค์ ฉิมพันธ์
3/4 หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านโพธิ์ อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี 72000
มือถือ 08-8048-8488
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด
นาย สมบัติ ดีมี
689 หมู่ 5 ตำบล ดอนเจดีย์ อำเภอ ดอนเจดีย์ จังหวัด สุพรรณบุรี 72170
โทรศัพท์ 035-591026 โทรสาร มือถือ 08-1795-3202 เว็บไซต์ http://www.sahakornthai.com/donchedi/
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤศจิกายน 2558 - 31 มกราคม 2559
ปริมาณรวม : 500.000 ตัน

ข้าวเปลือกปทุมธานี 1

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤศจิกายน 2558 - 31 มกราคม 2559

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป (แบบข้าวเปลือกสด)

  • เนื้อรวมข้าวเปลือกชั่ง 200 กรัม เมื่อเป่าแล้วให้ได้ประมาณ 188 - 190 กรัม
  • ความชื้น ประมาณ 25 - 30% (วัดทั้งเปลือก)
  • มีข้าวอื่นปนไม่เกิน 10 - 15%

แหล่งผลิต : สุพรรณบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 500.000 ตัน
การบรรจุ : เทกอง
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวเปลือกปทุมธานี 1
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนโรงสีข้าวสินทรัพย์ถาวร จำกัด
นาย ทนงค์ ฉิมพันธ์
3/4 หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านโพธิ์ อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี 72000
มือถือ 08-8048-8488
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด
นาย วศิน ทองสุข
479/2 หมู่ 6 ตำบล สามชุก อำเภอ สามชุก จังหวัด สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์ 035-571229 โทรสาร 035-571229 มือถือ 08-1857-1769 อีเมล์ samchuk_479@hotmail.com เว็บไซต์ http://www.coopthai.com/samchuk/
ระยะเวลาส่งมอบ : 15 พฤศจิกายน 2558 - 30 กันยายน 2559
ปริมาณรวม : 2,000.000 ตัน

ข้าวเปลือกปทุมธานี 1

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 15 พฤศจิกายน 2558 - 30 กันยายน 2559

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป (แบบข้าวเปลือกสด)

  • เนื้อรวมข้าวเปลือกชั่ง 200 กรัม เมื่อเป่าแล้วให้ได้ประมาณ 188 - 190 กรัม
  • ความชื้น ประมาณ 25 - 30% (วัดทั้งเปลือก)
  • มีข้าวอื่นปนไม่เกิน 10 - 15%

แหล่งผลิต : สุพรรณบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 2,000.000 ตัน
การบรรจุ : เทกอง
การชำระเงิน : เงินสด